Ölümlü Trafik Kazalarında Vefat Edenin Yakınlarının Tazminat Davası Açabilmesi

Türkiye’de çeşitli trafik kazaları meydana gelebilmekte ve bunların çeşitli sonuçları olabilmektedir. Yaralanmalar, fiziki işlev kayıpları, çalışamama hali ya da ölüm durumları, trafik kazalarının sonuçları arasında yerini alır. Alkollü araç kullanımları dikkatsizlik, trafiğe çıkanların yeterli deneyiminin olmaması, aşırı hız ya da yollara bağlı gelişebilen çeşitli sebepler kazaların oluşabilmesine neden olmaktadır.

Tüm bu trafik kazalarında meydana gelen sonuçlara bağlı olarak birtakım davalar açılır. Trafik kazasında maddi olarak yaralanma ya da ölüm durumlarına göre tazminat davaları açılabilmektedir. Yaşamın sona ermesi ya da vücut bütünlüğüne ait olarak yaşanan zararlar için ülkemizde geçerli olan kanunlar vardır. Kanunlara göre ölümlü trafik kazalarında tazminat açabilme yetkisi, vefat edenlerin yakınlarına sağlanmaktadır.

Ölümlü Tazminat Davalarının Açılabilmesine Yönelik Hususlar

Borçlar Kanunu kapsamında, trafik kazalarında ölümün meydana gelmesiyle, vefat eden kişinin yakınlarının kanunen tazminat davalarını açabilme olanağı vardır. Borçlar Kanunu 45. Maddesinde geçerli olan ve 6098 sayılı Yeni Borçlar Kanunun bu maddesiyle de paralel ölçüşerek 53. Maddesinde de geçerli olarak bir takım haklardan söz edilmektedir. Bu vesile ile ölümü trafik kazası tazminat 2018 senesi içerisinde de yine aynı düzende kanunlar ön plana alınır. Eğer ki trafik kazası sonucunda ölüm hali meydana gelmişse;

  • Cenaze süreçleri ve buna bağlı olarak gelişen giderlerin karşılanması,
  • Ölüm anının gelmesine değin yaşanan tedavi giderleri,
  • Çalışma gücünün azalmasına paralel olarak gelişen durumlar ve buna bağlı oluşan kayıplar,
  • Ölen kişinin maddi desteğinden mahrum kalmalarına dayalı olarak oluşan kayıplar,

Bunların temel hususlarını barındırır. Doğrudan doğru bir hukuk çerçevesinde, hakların talep edilmesi ve ölen kişiye ait olarak gelişen tüm zararların giderilmesi, ölümlü kazalarda kan parası taleplerinin alınabilmesini sağlar. Bu süreçlerde iyi bir yönetim ve dava kontrollerinin sağlanması gerekir.

Tazminat Davalarını Trafik Kazalarında Kimler Açabiliyor?

Maddi ya da manevi olarak trafik kazalarında meydana gelen sonuçlara bağlı olarak tazminat davaları açılabiliyor. Eğer kazayı geçiren kişi hayatta ise, Borçlar Kanununun 41. / 45. / 47. Maddelerine dayanılarak tazminat davalarının açılması söz konusudur. Fakat ölüm durumu meydana gelmiş ise o zaman o kişinin yakınları devreye girer. Vefat eden kişinin yakınları maddi ve manevi zarara uğrayacakları için: Annesi, Eşi, Babası, Çocukları, Kardeşleri, Nişanlısı, Bakımını karşıladığı kişiler dahil, tazminat davası açabilme yetkileri bulunmaktadır. Böylece ölümlü trafik kazaları cezaları kapsamında, davaların ilerlemesi ve yaşanan boyutlara bağlı olarak, belirli bir maddi tutar davalar sonucunda alınabilir. Tüm bu süreçlerin iyi şekilde yürütülmesi ve davaların olumlu yönde vefat eden kişinin lehine gerçekleşebilmesi adına, tecrübeli avukat bünyesinde gerçekleştirilmesinde de büyük bir önem bulunuyor. Buna ek olarak, eğer kazayı geçiren kişi ölmeden önce bir tazminat davası açmış ise, bu dava vefat eden kişinin yakınları tarafından da devam ettirilebilir.

Trafik Kazalarında Vefat Durumlarında Davalar Kime Açılmaktadır?

Davalar bilindiği üzere aracı kullanan ve kişinin bu kazaya neden olmasını sağlayan sürücü üzerinden işlem görür. Fakat kusur karşı tarafta olmadığı durumlarda olabildiği gibi tazminatı karşılayacak maddi gücü olmadığı durumlarda meydana gelebiliyor. Hele ki ekonomik olarak belirli bir ödeme imkanı olmayan ya da mirasçı da bulunmayan kişilerde olmadığında, sigorta şirketleri üzerinden davalar yönetilebilmektedir. Bu yüzden trafik kazasına neden olan kişinin maddi gücü yetmeyeceği durumlarında, sigorta şirketine dava açılarak, ölümlü trafik kazası avukat üzerinden işlemler tazminat talebi üzerinden şekillenebilmektedir.

Eğer araca ait herhangi bir trafik sigortası bulunmuyorsa o zaman ise Güvence Hesabı üzerinden bir takım geri dönüşler alınabilmektedir. Eğer sigortasını yapmamış halde trafikte seyreden ve ekonomik gücü olmayan kişiler bulunuyorsa, o zaman var olan kayba dair olarak hakkın alınması için güvence hesapları devreye girer. Bu sayede ölümlü olarak sonuçlanan trafik kazalarında vefat eden kişinin yakınlarına bu hesaptan, kayıplarının belirli bir kısmı karşılanarak, geçerli olan hakkın alınması sağlanabilmektedir. Yine tüm bu aşamaların doğru süreçlerde tamamlanması gerekiyor. Bir takım gerekli durumlarda ya da kasten yapıldığı düşünüldüğü durumlarda tazminat davası açılabileceği gibi ölümlü trafik kazası tutuklama girişimleri adına da davalarda taleplerde bulunulabilir.

Buna ek olarak davalar, aracın sahibi olan ile sürücüsü o gün için farklıysa, aracın sahibine davada açılabilir. Ayrıca işletene de dava açma yetkisi bulunarak, hakkın bulunabilmesi için temel atılımların titizlikle sağlandığını söylemek mümkündür.

Ölümlü Trafik Kazalarında Açılan Davalardaki Talepler ve Süreçler

Ölüm ile sonuçlanan trafik kazalarında, kazayı gerçekleştiren kişi üzerinde bir takım dava prosedürleri ön plana çıkar. Bunlar vefat eden kişinin yakınlarının maddi-manevi olarak taleplerini almak için başvurdukları dava metotlarını içermektedir. Özellikle vefat eden kişinin, hastane masrafları(ölümüne kadar), cenaze işlemleri ya da diğer maddi kayıplar bu yolla alınabiliyor. Fakat üzüntü, yalnızlık, bakımlar, destek gibi çeşitli manevi duyguları kapsayan insani faktörler içinde manevi tazminat davaları geçerli olabilmektedir. Buradaki temel etken davaların en ince ayrıntısına kadar yürütülmesinin sağlanması ve konuya hakim olan avukatların işlem yapmasıdır. Böylece istenilen beklentiler ve süreçler alınarak, davalar başarılı bir biçimde yönetilebilecektir. Genelde ölümlü trafik kazalarında verilen cezalar, tutuklama ve para talep etme üzerinde yoğunlaşarak, bu yönde davalar açılmaktadır.

Tazminat Davaların Açılmasının Süresi Hakkında

Trafik kazası meydana geldikten sonra maddi ya da manevi olarak taleplerin dava yolu ile alınabilmesinde geçerli olan kanunlar vardır. Bu kazanın gerçekleşmiş olduğu zamandan itibaren üzerinden 2 yıl geçmesini kapsar. Bu düzenleme 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 72. Maddesine dayandırılarak açıklanan bir süredir. İki yıl boyunca zararın giderilmesi ve hakkın alınması adına tazminat davaları açma yetkisi, mağdur olan kişiye ya da yakınlarına verilmektedir.

Ölümlü Trafik Kazalarına İlişkin Davalar ve Avukatların Bilgisi

Geçerli olan trafik kazalarının meydana getirebileceği tüm zararların iyi bir biçimde ayarlanabilmesi gerekir. Bunun içinde profesyonel bir avukatlık hizmetinin burada alınması, geçerli olan trafik kazalarında, yararlanmalardan, fiziki kayıplara ya da ölümle sonuçlanan kazalarda tazminat istemlerini önemli kılar. Buradaki temel kapsam, doğru şekilde davanın açılması ve sürdürülebilmesini sağlamaktır. Kısa vadede geçerli bir maddi ve manevi geri bildirimlerin alınabilmesi de doğrudan buna bağlı olarak gelişmektedir. Ayrıca trafik kazası ölüm tazminat hesaplama tablosu da, var olan kayıplarınıza ilişkin güncel maddi sonuçları sizler adına sağlar.

2006 yılından beridir avukatlık hizmetini sağlayan Mehmet Ali Helvacı, çeşitli trafik davalarını ve bunlara dayalı süreçlerin takibini sağlamaktadır. Helvacı Hukuk Bürosu çerçevesinde sağlanan avukatlık çalışmaları, profesyonel bir çalışma prensibinde geliştirilerek, güçlü bir verim ile sağlanır. Bu sayede yaralanmalar dahil olmak üzere, vefat ile sonuçlanan trafik kazalarında, mağdurlara karşı maddi-manevi tazminatların açılması sağlanır. Ayrıca nasıl bir yol haritası çizilmesi gerektiği, tüm bu süreçlerde nelerin gerektiği ve atılması gereken adımlar içinde danışmanlık hizmetleri sağlanır. Buradaki temel husus, ülkemizde yasalara uygun olarak hakkın aranması ve müvekkillerin ihtiyacı olan davaların yürütülerek başarılı bir biçimde sonuçlanmasını sağlamaktır.

Ölümlü trafik kazası cezası kaç yıl?
Ölüme sebebiyet veren trafik kazalarında karşı taraf kusurlu ise 7 yıl kadar hapis cezası bulunur. Bu cezanın artması ya da daha aza indirgenmesi kusur durumuna göre farklılık gözetir.
Ölümlü trafik kazasında kan parasını kim öder?
Ölümlü trafik kazalarında kan parası karşı taraftan ödenir. Ancak burada kusur durumu ön planda olduğu için kusurlu taraf karşı tarafta ise kan parası gibi bir etmen görülmez.
Ölümlü trafik kazası manevi tazminat kimler isteyebilir?
Ölümle sonuçlanan trafik kazalarında manevi tazminat kusurlu taraftan istenebilir. Kusurlu olan tarafın tazminat istemesi gibi bir durumun söz konusu olmaz.
Sigorta kan parası öder mi?
Sigorta kan parasını ödeme gibi bir durum farklı niteliklere göre farklılık gözetir. Ölümlü kazalarda kan parası yani diğer bir ifade ile maddi tazminat bulunur. Maddi tazminatın sigorta kapsama alanı içerisinde ödenmesi gerçekleşebilir. Bu durum istisnai bir nitelik taşır.

İlginizi Çekebilir;

Saklı Pay (Mahfuz Hisse) Nedir?

Yalı Mahallesi Ölümlü Trafik Kazası Avukatı

İş Kazalarında İşçinin Ve Yakınlarının Açacakları Davalar

Evlatlık Alınan Kişiye Mirasçı Olunabilir mi?

Evlatlığın Miras Hakkı Nedir?

“Ölümlü Trafik Kazalarında Vefat Edenin Yakınlarının Tazminat Davası Açabilmesi” üzerine bir yorum

Yorum yapın

Hemen Ara