0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Ataşehir Esatpaşa Mahallesi İşçi Avukatı

İş hukuku alanı son yıllarda popülerliği artmış olan ve önemli ölçüde ihtiyaç duyulan bir alan haline gelmektedir. Özellikle pek çok sektörde insan gücüne ihtiyaç duyulması, işçi ve işverenlerin haklarının savunulması ayrıca bu hakların korunması için yasal bir düzenlemeye oldukça ihtiyaç duyulduğu aşikârdır. İş hukuku da bu alanda oluşan boşluğu doldurmak ve çalışanlar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesinde aktif bir rol oynamaktadır. Bu yüzden alanında tecrübeli iş hukuku avukatları günümüzde en fazla ihtiyaç duyulan kişilerdir. İş hukuku kavramı iki başlık halinde incelenmektedir. Bunlar toplu iş hukuku ve bireysel iş hukukudur.

İş Hukukunu Kapsayan Durumlar

İş hukuku avukatları genel olarak işçi ve işveren arasında çıkan çatışmaları ve anlaşmazlıkları çözmeyi temel almaktadırlar. Bunun haricinde ise; sigortasız işçi çalıştırma, ihbar, tazminat, iş sözleşmelerinde çıkan haksızlıklar ve anlaşmazlıklar, iş kazaları ve iş kazaları sonucunda açılacak olan tazminat davaları, hizmet akdinin tamamlanması ile elde edilen haklar gibi pek çok konu ile ilgilenmektedir. Burada önemli olan nokta kişilerin hakların savunulması ve taraflar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesidir. Bu yüzden iş hukuku avukatlarının herhangi bir dava açmadan önce yapacakları ilk hamle arabuluculuktur. Arabuluculuk için amaçlanan hedef tarafların aralarında çıkan anlaşmazlıların mahkemeye taşınmadan halledilmesidir. Eğer taraflar anlaşmazlıkları çözemezler ise dava sürecinin başlatılması gerekir. Böylesi durumlar için önemli bir isim olarak bilinen Avukat Mehmet Ali Helvacı Ataşehir bölgesi Esatpaşa Mahallesi işçi avukatı arayan kişilerin başvurabileceği oldukça önemli ve deneyimli bir kişi olarak bilinmektedir.

Call Now Button