Ataşehir Yenişehir Mahallesi İşçi Avukatı

İş ve işçi hukuku, çalışan kişiler ile işverenler arasındaki düzenlemeleri içermektedir. İşçi ile işveren arasındaki hukuksal sorunlar iş mahkemelerine başvurularak çözülmelidir. Bu davalarda da Yenişehir Mahallesi işçi avukatı oldukça önemlidir. İş mahkemelerine gidilme nedenlerinin başında maaşı alamam, kıdem ve ihbar tazminatı ödemelerini alamamadır. İş Kazası Davaları İşçinin bir işyerindeki görevini yerine getirirken yaralanma ya da … Devamını oku

Ataşehir Yenisahra Mahallesi İşçi Avukatı

İşveren ile işçilerin arasındaki anlaşmazlığın hukuksal yoldan giderilmesi için iş ve işçi hukuku bulunmaktadır. İşçiler, maaş, sigorta, tazminat gibi haklarını alamadıkları durumlarda dava açarak hak talebinde bulunmaktadır. İş ve işçi hukuku için de Yenisahra Mahallesi işçi avukatı oldukça önemlidir. İhbar Tazminatı İşçilerin sözleşmeleri feshedildiği zaman çalışma sürelerine göre kıdem tazminatı verilmektedir. Bunun yanında sözleşmeyi fesheden … Devamını oku

Ataşehir Kayışdağı Mahallesi İşçi Avukatı

İşçi ve işverenin karşılıklı olarak çıkarlarının korunması adına bazı hukuksal düzenlemeler bulunmaktadır. Bu İş ve İşçi Hukuku düzenlemeleri ile işçinin yasal olarak elde ettiği hakların verilmediği durumlarda davalar açılabilmektedir. Bu gibi durumlarda da Kayışdağı Mahallesi işçi avukatı oldukça önemli bir konumdadır. İş Kanuna Tabi Olunmayan Durumlar İş kanunu işyerlerinde yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi için var olan … Devamını oku

Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi İşçi Avukatı

İşçilerin bazı hakları bulunmaktadır. Bu hakların karşılanmaması halinde ise İş ve İşçi Hukukuna başvurulmalıdır. İşçilerin en temel haklarından bazıları şunlardır: Düzenli aralıklarla maaş ödemesi alma, Sosyal sigorta, Kıdem Tazminatı alma, Haftada en az bir gün tatil yapma, İşten kaynaklı oluşacak maddi ve manevi zararların tanzimi. İşçilerin bu gibi hakları karşılanmalıdır. Bu hakların korunması adına da … Devamını oku

Ataşehir Mevlana Mahallesi İşçi Avukatı

İş ve İşçi Hukuku işçi ile işveren arasında iş akdinden dolayı doğan problemleri gidermek için açılan davaları içermektedir. İşçi ve işverenin haklarının korunması adına hukuksal düzenlemeler yapılmıştır. Bu konuda da Mevlana Mahallesi işçi avukatı önemli bir konumdadır. İşçi Avukatlığı İşçilerin İş Kanunu çerçevesinde edindikleri bazı yasal hakları vardır. Bu haklar işverenler tarafından sağlanmalıdır. Bu haklar … Devamını oku

Ataşehir Mimar Sinan Mahallesi İşçi Avukatı

İş ve İşçi Hukuku işçi ücretleri, çalışma saatleri ve koşulları gibi konularda işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi düzenlemek içindir. İşçi ve işveren iş sözleşmesinde belirtilen şeyleri yerine getirmekle yükümlüdür. Bundan dolayı da iş sözleşmesi hazırlanması önemli arz etmektedir. İş sözleşmesi hazırlanıp imzalanmadan önce avukatlara danışılması tavsiye edilmektedir. Bunun için de Ataşehir ilçesindeki Mimar Sinan Mahallesi … Devamını oku

Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi İşçi Avukatı

İşçi ya da işveren iş hukukuna aykırı davrandıklarında dava açarak haklarını arayabilmektedir. Bu davaların açılabilmesi için de Yeni Çamlıca Mahallesi işçi avukatı önemli bir yerde bulunmaktadır. İşçilerin hakları işverenler tarafından karşılanmalıdır. Örneğin sigortasız çalıştırılan bir kişi hizmet tespiti davası açarak o süreyi sigortalı hale getirebilmektedir. Ya da maaş ödemesi alamayan kişiler yine hukuksal yollarla alacaklarını … Devamını oku

Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi İşçi Avukatı

İş Kanununu işveren ile işçi ilişkisi düzenlenmiştir. Bu düzenlemelere göre işçi sözleşmeli olarak bağlı olduğu kişi ya da kurum adına çalışması, işverenin ise bu çalışma karşılığında işçiye ücret ödemesi gerekmektedir. Ayrıca işten çıkarılan işçiye hizmetleri karşılığında tazminat verilmelidir. Bunların ihlal edilmesi durumunda ise taraflar birbirlerine dava açabilmektedir. Bu davalarda Mustafa Kemal Mahallesi işçi avukatı önemli … Devamını oku

Ataşehir Örnek Mahallesi İşçi Avukatı

İş Mahkemelerinde görülen iş ve işçi hukuku davaları, işçi ya da işverenin yükümlülüklerinden bir tanesini yerine getirmemesi durumunda açılan dava türleridir. İşverenin en temel yükümlülükleri işçiye maaş ödemesi yapma, işçiyi sigortalı çalıştırma ve işçilerin işten çıkarılmaları durumunda tazminat ödemeleri yapmadır. İşçi ise aldığı ücret karşılığında işverene bağlı şekilde hizmet vermek durumundadır. Bu konularla ilgili yaşanan … Devamını oku

Ataşehir Örnek Mahallesi Avukat

Avukatlar hem davacıları hem de davalıları temsil etmekle yükümlüdürler. Çeşitli sebeplerle mahkemelik olan kişilerin her şeyden önce kendilerine güvenilir ve haklarını savunacaklarına inandıkları bir avukata başvurmaları gerekmektedir. Avukatlar dava süreci boyunca müvekkillerine danışmanlık eder ve onları temsil ederler. Dava sürecini yakından takip etmekle yükümlü olan avukatlar aynı zamanda müvekkillerinin doğal olarak çok hakim olmadıkları hukuki … Devamını oku

Ataşehir Mimar Sinan Mahallesi Avukat

Anayasaların ve kanunların oluşmuş olmasının temel amacı insan hak ve hürriyetlerinin belirlenmesi ve muhafaza edilmesidir. Günümüzde ülkemizde de kişilerin hakları anayasa tarafından güvence altına alınmıştır ve hak ihlalleri durumunda kişilerin haklarını geri kazanmak adına mahkemeler aracılığıyla davacı olmaları gerekmektedir. Ancak bu davaların usulüne uygun bir şekilde açılmış olmaları ve sürecin gerekliliklerinin yerine getirilmeleri oldukça büyük … Devamını oku

Ataşehir Yenisahra Mahallesi Avukat

Günümüzde pek çok hukuk davası işlemi yürütülmektedir. Türk Hukuk Sistemi bu davaların yürütülmesi sürecince davacının ya da davalının yardıma ihtiyaç duyabileceği kadar karmaşıklaşabilmektedir. Bu noktada kişiler davalarının profesyonel ve doğru şekilde ilerletilebilmesi adına alanında uzman bir avukata ihtiyaç duyabilmektedirler. Avukatlar daima müvekkillerinin çıkarlarını gözetirler ve haklarının muhafaza edilmesi ilkelerini esas alırlar. Avukatlar müvekkilleri adına davaların … Devamını oku

Ataşehir Mevlana Mahallesi Avukat

Günümüzde kişiler gerçek ve tüzel kişilerle yaşadıkları anlaşmazlıkları ve haksızlıkları doğal olarak hukuki yollarla çözmeye çalışmaktadırlar. Anayasa tarafından güvence atına alının hakların savunulması ve muhafaza edilmesi için kişilerin gerekli buldukları durumlarda mahkemelere başvurmaları gerekmektedir. Ancak, mahkemelere başvurarak dava açmak ve karmaşık olabilen dava sürecini takip etmek bazen karışık ve can sıkıcı olabilmektedir. Bu gibi durumlarda … Devamını oku

Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi Avukat

Hukuk devletlerinde vatandaşların hakları anayasa tarafından koruma altına alınmışlardır. Bu hakların ihlali durumda vatandaşlar haklarını aramak adına mahkemeye gitme hakkına sahiptirler. Türkiye’de de kişilerin hak ve hürriyetlerini muhafaza etmeleri için dava açma hakları bulunmaktadır. Ülkemizde dava süreçleri zaman zaman karmaşık ve zorlu bir hal alabilmektedir. Bu sebeple davalı ya da davacı olunan durumlarda kişilerin bu … Devamını oku

Ataşehir Yenişehir Mahallesi Avukat

Tarafların haklarını aramak için mahkemelere başvurması, yapılması gereken ve yaygın olarak gerçekleştirilen bir durumdur. Ancak dava süreçlerinin doğal olarak uzun sürüyor olmaları, tarafları hem maddi hem de manevi anlamda yıpratmaktadır. Tarafların yetkin avukatlarla çalışıyor olmaları, davaya gidilmeden önce uzlaşı seçeneğinin tartışılabilirliğine olanak sağlamaktadır. Her iki taraf içinde stresli ve yorucu olacak dava sürecindense iki tarafı … Devamını oku

Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi Avukat

Günümüzde hemen herkesin sıklıkla çeşitli sebeplerle hukuki yollara başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Haklarını aramak veya haklarını ihlal eden kişilerin fark edilmesini sağlamak isteyen kişiler hukuki yollara başvurmak durumunda kalmaktadırlar. Bunun yanında boşanma davaları gibi çeşitli davalar da bulunmaktadır. Türk Hukuk Sistemi’nde davaların ilerleyişi ve sonuçlanması bazen karmaşık bir hal alabilmektedir. Bu sebeple davacı ya da davalı … Devamını oku

Ataşehir İçerenköy Mahallesi Boşanma Avukatı

Boşanma kararının verilmesinin ardından çiftlerin aklında pek çok soru işareti yer almaktadır. Özellikle çiftlerin anlaşmaya varmakta zorlandıkları ya da uzlaşamadıkları durumlarda çekişmeli boşanma davaları açılmaktadır. Çekişmeli boşanma davalarında tarafların birbirlerinden farklı istekleri olmaktadır ve genelde bu istekleri kabul edilmez. Bu sebeple, kişinin boşanma kararını kesinleştirdikten sonra eşinden önce avukatıyla görüşmesi sıklıkla tavsiye edilmektedir. Tazminat, nafaka … Devamını oku

Ataşehir İnönü Mahallesi Boşanma Avukatı

Boşanma davalarında tarafların merak ettiği pek çok hukuki soru olmaktadır. Bu soruların başında malların nasıl paylaşılacağı bulunabilmektedir. Tarafların özellikle çekişmeli boşanma davalarında hakları olan kısımları alabilmeleri ya da bu kısımlarda hak iddia edebilmeleri için bir boşanma avukatıyla birlikte çalışmaları önemli olmaktadır. Boşanmalarda Mal Paylaşımı Çekişmeli boşanma davalarında taraflar mal paylaşımı ya da nafaka gibi konularda … Devamını oku

Hemen Ara