0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Boşanma Davası Süresince Takip Edilecek Olaylar

Türk medeni kanununa göre evli olan insanların aile mahkemesine başvuru yaparak evliliklerini sonlandırmak istemesine boşanma denir. Evlilik ne kadar sıradan bir durumsa aynı şekilde boşanma da insanlar için sıradan bir olaydır. Boşanma davası kapsamında Helvacı hukuk bürosu kurucusu olan ben Av. Mehmet Ali Helvacı sizlere Maltepe boşanma avukatı kapsamında yardımcı olacağım. Gerek boşanma sürecinde danışmanlık hizmeti için gerekse de boşanma sürecinde avukatlık hizmeti için bizden yardım isteyebilirsiniz.

Boşanma Davasının Açılması Süreci Nasıl İşler?

Boşanma davasının açılması süreci aslında sanılanın aksine çok sancılı bir süreç değildir. Öncelikle eşlerden birisi ya da ortak şekilde her ikisi de boşanma dilekçesi hazırlar. Usullerine uygun şekilde hazırlanmış olan bu dilekçe 3 nüsha haline getirilir. Ardından da boşanma davasını açmak isteyen eşin ya da eşlerin nüfus cüzdanı ile birlikte aile mahkemesine verilir. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemeleri de boşanma davalarının açılmasında karar verir.

Açılması istenen dava için harç ücretleri yatırılır. Bundan sonra da artık mahkemenin durumu incelemesi ve dilekçeye yanıt vermesi beklenir.

Boşanma Dilekçesinin Hazırlanması

Boşanma davasının başvurusu için yazılan dilekçe usullere uygun şekilde hazırlanmalıdır. Aksi takdirde direkt olumsuz şekilde yanıt verilir.

Dilekçe içinde boşanma sebebi belirgin şekilde belirtilmelidir. Bunun yanı sıra dilekçeyi yazan eşin ya da eşlerin imzaları kesinlikle olmalıdır. Geri kalan tüm detaylar için Maltepe avukat hizmeti olarak da bilinen biz Helvacı hukuk bürosu sizlere yardımcı oluruz.

Boşanma Davasının Açılması İçin Sunulabilecek Sebepler

Bir boşanma davasının açılabilmesi için çok sayıda sebep söz konusudur. Evliliğiniz süresinde bu sebeplerden birisini yaşadıysanız boşanma dilekçenize de sebebi doğru bir şekilde yazmalısınız.

  • Terk etme ya da fiili olarak ayrı yaşama durumu
  • Zina
  • Evlilik süresinde kötü muamele ve hayatına kast etme
  • Evlilik temelinin sarsılması sonucunda anlaşmalı boşanma kararı
  • Akıl hastalığı
  • Yüz kızartıcı suç işlemiş eşten boşanma isteği

Boşanma Davası Süreci Nasıl İşliyor?

Boşanma davası süreci öncelikle eşlerden birisinin ya da her ikisinin birden boşanma dilekçesi yazmasıyla başlıyor. Aile mahkemesine bu dilekçeyle dava açılması için başvuruda bulunulur. Sonrasında mahkeme durumu inceler ve dilekçeye olumlu ya da olumsuz bir yanıt verir.

Dilekçe sonrasında olumlu yanıt alınırsa dava açılmış olur. Size belirtilen gün ve saatte mahkemeye gitmelisiniz. İlk aşamada tanıklar dinlenir. Ardından hakim tanıkların boşanma sürecindeki delillerini inceler. Son aşamada ise hakim tarafların boşanma istekleri doğrultusunda bir karar verir. Verilen bu karar nüfus müdürlüğüne işlenerek dava sonuçlanır.

Boşanma davasının işleyiş süreci hakkındaki tüm meraklarınız için Maltepe avukat hizmeti kapsamında Helvacı hukuk bürosundan temin edebilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Davaları

Anlaşmalı boşanma davaları eşler arasında açılan boşanma davalarının daha kısa sürede sonuçlanmasıdır. Eşler boşanma kararını ortak bir şekilde almışlardır. Bundan dolayı da davaya anlaşmalı boşanma deniyor. Aynı zamanda boşanma kararına ek olarak eşler birbirleri arasındaki mal paylaşımını yapmışlar ve çocuk velayeti konusunda da kararlarını vermişlerdir. Kısacası mahkemede hakime sadece çiftin aldığı kararı onaylamak kalıyor. Bundan dolayı süreç en fazla 3 ay sürüyor.

Çekişmeli Boşanma Davaları

Çekişmeli boşanma davası anlaşmalı boşanma davasına oranla daha zor işler. Maltepe boşanma avukatı Av. Mehmet Ali Helvacı olarak bu boşanma türünde de sizlere danışmanlık ve avukatlık hizmetleri veriyorum.

Genellikle eşlerden bir tanesinin açtığı boşanma davasıdır. Diğer eş boşanma taraftarı değildir. Bundan dolayı dava oldukça uzun sürer. Aynı zamanda ortada mal paylaşımı ya da çocuk velayeti konusunda bir anlaşma da yoktur.

Call Now Button