0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Boşanma ve Velayet Davaları Nasıl İşliyor?

Boşanma davalarını konu edinen önemli alt konulardan bir tanesi çocukların kimde kalacağı ve bunlar üzerinde düzenlenen bakım masraflarıdır. Ayrıca nafaka ile eğitim masraflarına kadar yine davaların konusu olabilen pek çok sürecin ön plana çıktığını da görebilmek mümkün. Sizler adına doğru şekilde velayet davalarının sürdürülmesi ve boşanma hususuna ait olan davaların ilerlemesini sağlıyoruz.

Helvacı Avukat Bürosu olarak verdiğimiz hizmet yıllardır devam etmekte. Davaların müvekkillerimiz lehine sonuçların alınabilmesi için uğraş veriyoruz. Aynı zamanda doğru şekilde çocuğun velayet haklarının tüm evreleri de yine Maltepe boşanma avukatı olarak sağladığımız hizmetlerin bir parçası olmaktadır.

Velayet Davalarında Genel Süreçler

Velayet davalarından önce oluşan boşanma davalarında, çocuğun velayeti taraflardan bir tanesine verilir. Bunun geçerli olan sebebi ise çocuğun fiziksel ve psikolojik olarak gelişiminde pürüzlerin yaşanmamasından kaynaklıdır. Bunun içinde Türk Medeni Kanun üzerinde yapılan bir takım kurallar düzeneği bulunur.

Boşanma davasının sonrasında açılacak olan velayet davalarında bir takım hususlar ön plana çıkar. Bu yüzden İstanbul boşanma avukatı olarak sizler adına sağladığımız hizmetlerimiz, oluşabilecek tüm sorunlara karşı müdahalelerimizi alarak gerçekleştirmektir. Bunun içinde gelişebilecek tüm olaylara paralel olarak profesyonel bir avukatlık hizmeti mutlaka verilebilmelidir. Maltepe avukat bürosuna uğrayarak hizmet almanız mümkün.

  • Türk Medeni Kanunda açıklanan velayet konuları ile alakalı;
  • Çocuğun velayeti anne ya da babada ise, eğer velayet haklarını kötü şekilde kullanıp, çocuklarını istismar ediliyorsa velayet davası söz konusu olabilir,
  • Yaşanabilecek ihmalkârlık, çeşitli problemler ya da kötü yola sokma durumları da davaların konusu olabilir,
  • Çocuğun çeşitli nedenler ile çıkar amaçlı kullanıldığı durumlarında,

Velayetlerin değiştirilmesine yönelik davaların gündeme gelebileceğini eklemek mümkün olur. Buradaki asıl problem tüm şartların doğru şekilde ispatlarının sunulması ve mahkemede iyi bir temsil etmedir. Bu yüzden sizler adına boşanma davaları ve velayet davaları üzerinde naif bir çizgide hareket ederek, tüm olgulara dikkat etmekteyiz.

Velayetin Değiştirilmesine Yönelik Kararlar ve Şartlar

Türk Medeni Kanunda açıklanan bir takım maddeler ve açıklamalar yer alır. Bunlar 183. Madde üzerinde ayrıntılı olarak aktarılmakta ve genel çıkarımlar da ön plana konmaktadır. Buna göre;

  • Anne ya da babanın bir başkası ile evlenilmesi,
  • Başka bir yere göç etme durumları,
  • Velayete sahip olan annenin ya da babanın ölmesi,
  • Anne ya da babanın hapse girmesi, alkol ya da uyuşturucu bağımlılığı olması,
  • Akıl hastalığı vb.

Hususlar davaların açılmasına ön etken olmaktadır. Sizler adına davanın açılabileceği konseptleri bulmak ve velayet davasını başarılı bir şekilde sürdürme hizmetini sağlamaktadır. Bunu gerçekleştirme adına da Maltepe avukat olarak yıllardır süren deneyimli bir çalışma içerisindeyiz.

Velayet için davalar, boşanma davası sonuçlandıktan hemen sonra açılabilir. Bununla alakalı olarak zaman kısıtlaması bulunmaz. Fakat velayetin değişme süreçlerinde yukarıdaki oluşan sebeplere bağlı olarak kanıtların önemli büyüktür. Kanıtlar yoksa ya da yeteri kadar kuvvetli değilse, davanın düşme ihtimalleri olabileceği de unutulmamalıdır. Ayrıca davanın ne zaman açılması ile alakalı bir zaman konusu olmadığı için gelişen sebeplere bağlı olarak davaların açılabilme durumları da bulunur.

Velayet Davalarındaki Temel İlke Nedir?

Mahkemelerde ilk etapta baz alınan ve yüksek tutulan en önemli değer velayet davalarında çocuğun Üstün Yararı olmaktadır. Yani doğrudan çocuk için doğru karar verme eylemi sağlanarak buna uygun baz alınan adımlar izlenir. Bu sürecin işlenmesi ve sağlıklı olarak tamamlanması da mahkemeler nezdinde bir takım çalışmalar sonucunda belirlenebilir. Ayrıca çocuk kendini ifade edebildiği yaş gruplarında genel de en az 12 ile 14 aralığında velayetinin kime verilmesi istediğine dair fikri sorulabilir.

Call Now Button