Boşanma Davası ve Velayet Hakkında Bilgi

Boşanma süreci içinde tarafların en çok anlaşmazlığa düştüğü olay, çocuğun velayeti üzerine olur. Boşanma davaları devam ederken ve velayet kararı verilirken, hakim tarafından üzerinde durulan farklı konular vardır. Velayetlerin temelinde yer alan ise çocuğun menfaatleridir.

Çocuğun menfaatleri doğrultusunda velayeti kimde kalacağına hakim karar verecektir.

Boşanma Davası Nereye Açılır?

Boşanma davası açmaya karar veren eşlerin en son altı ay içinde ikamet ettikleri adres üzerinden Aile mahkemesine başvurmaları gerekir. Eğer bulunulan yerde aile mahkemesi yoksa boşanma davalarına asliye hukuk mahkemeleri bakmaktadır. Eşler son altı ayda farklı adresler üzerinde ikamet ediyorlarsa bunun için de davalının en son ikamet adresi üzerinden dava açılır.

Boşanma Davası Süreçleri

Boşanmaya karar veren eşlerin, düşünmeleri ve emin olduktan sonra boşanma işlemlerine başlamaları gerekir. Başlayacak boşanma davası süreçleri şu şekillerde özetlenebilir:

  • Aile danışmanlarından bu konularda yardım alın.
  • Mümkünse anlaşmalı boşanma üzerine hareket edin.
  • Anlaşmalı boşanma davalarında, karşılıklı oluşturulan şartların net ve anlaşılır olmasına dikkat edin.
  • Çocukların velayeti ile ilgili kimde kalması gerektiğine mümkünse eşiniz ile birlikte karar verin.
  • Tazminat taleplerini düşünürken sadece kendinizi değil karşı tarafı da düşünerek hareket edin ve maddi manevi tazminat taleplerinizi bu yönde yapın.
  • Eğer boşanma davası sırasında, maddi ve manevi tazminat ile yoksulluk nafakası haklarınızdan vaz geçmeyi düşünürseniz tekrar alamayacağınızı bilin.
  • Boşanma davası kararı kesinleştikten sonra, en geç 1 yıl içinde yoksulluk ile maddi-manevi tazminat talebinde bulunabilirsiniz. 1 yıl geçtikten sonra ise bu haklarınız ortadan kalkacaktır.

Velayet Nasıl Belirlenir?

Boşanma davalarında her iki taraf da çocuğun kendilerinde kalması adına farklı dokümanlar ile hâkim karşısına çıkar. Hâkim de inceleme sonunda çocuğun menfaati hangi tarafta daha fazla ise kararını o yönde verir.

Anlaşmalı boşanma davalarında velayet, taraflar anlaşmış olsalar dahi eğer hakim gerekli görmüş ise, velayeti diğer eşe verebilir. Anlaşmalı boşanma davalarında velayetin protokol çerçevesinde verileceği konusunda kesinlik yoktur.

Velayeti almak isteyen taraf, çocuğun kendileri ile yaşamasında ne gibi avantajları sunacaklarını hakime belirtir. Çocuğun kesin olarak annede kalacağı gibi bir durum söz konusu değildir. Önemli olan çocuğun sosyal, kültürel ve maddi imkânlarının menfaatleri doğrultusunda en avantajlı şekilde yaşamını sürdürmesidir.

Geçici velayet durumunda ise, hakim dava sonuçlanana kadar çocuğun velayetini tedbir amaçlı olarak verebilir. Geçici velayet ile taraflar, boşanma davası sürecinde hakimden bu yönde bir talepte bulunabilir. Bunu talep eden eş için bir takım incelemeler yapıldıktan sonra bir karara bağlanması esastır.

Çocuğun kesin velayetini almak isteyen taraflar, hakime bulundukları talep neticesinde çocuğa en iyi şartlarda bakabilecek ve temel ihtiyaçları başta olmak üzere, diğer ihtiyaçlarını da bir çatı altında sunabilecek ebeveynin velayeti almasına daha çok dikkat edilir.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/kaza-avukat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/anlasmali-bosanma-davasi-surecleri.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/maltepe-bosanma-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/avukata-sor.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/avukata-sor.html

“Boşanma Davası ve Velayet Hakkında Bilgi” üzerine 3 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara