0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Beykoz

Anasayfa » Beykoz (6. Sayfa )
Beykoz Çiftlik Mahallesi İşçi Avukatı
Çalışanlar çeşitli sebeplerle rahatsızlandıklarında yasal olarak hastanelerden alacakları raporlar ile şayet çalışamama durumları varsa çalışmama hakkına sahiptir. Bu duruma kısaca...
Beykoz Çengeldere Mahallesi İşçi Avukatı
Gerek işçi kendi isteğiyle işten ayrılırken veya işveren inisiyatifinde olmak üzere işten çıkarılırken ihbar ve kıdem tazminatları çalışan ve işyeri...
Beykoz Çiğdem Mahallesi İşçi Avukatı
İşçi avukatları çalışanların iş yerleri veya işverenleri ile karşılaştıkları problemlerde hukuki yönden çözüm bulmak için çalışırlar. İş yeri ile hukuki...
Beykoz Çamlıbahçe Mahallesi Tanıma Ve Tenfiz
Yurdumuzda vatandaşlar ile ilgili alınan kararlar hemen geçerli olurken, yabancı devletlerde Türk vatandaşını ilgilendiren bir karar alındığı zaman ülkemizde geçerli...
Beykoz Alibahadır Mahallesi Tanıma ve Tenfiz
Günümüzde yabancı ülkelerde ikamet eden çok sayıda Türk vatandaşı bulunmaktadır. Bu vatandaşlar hakkında hukuki bir süreç oluştuğu ve mahkeme kararı...
Beykoz Anadolufeneri Mahallesi Tanıma ve Tenfiz
Yabancı ülkelerde bazen Türk vatandaşları hakkında da mahkeme kararı verilebilmektedir. Bu kararların bazıları sadece verildiği ülkede geçerli olmakta iken bazıları...
Beykoz Acarlar Mahallesi Tanıma Ve Tenfiz
Günümüzde yaşanan boşanma davalarının dışında pek çok kişi yurt dışında evliliğini sona erdirmektedir. Bu durumda ülkemizdeki medeni kanuna göre de...
Beykoz  Rüzgarlıbahçe Mahallesi İşçi Avukatı
Sigortalı olarak bir kuruma ya da kişiye bağlı olarak çalışan kişilerin haklarının korunması adına İş Hukuku düzenlemeleri bulunmaktadır. İşçilerin bazı...
Beykoz Riva Mahallesi İşçi Avukatı
İş Mahkemelerinde görülen iş hukuku davaları, işveren ile işçi arasındaki iş akdinin bozulması veya işverenin yükümlülüklerinden birisini yerine getirmemesi gibi...
Beykoz Kılıçlı Mahallesi İşçi Avukatı
Toplum düzenini sağlamak için uyulması zorunlu kurallara hukuk adı verilir. İş ve işçi hukuku ise işçi ve işveren arasındaki ilişkileri...
Beykoz Paşamandıra Mahallesi İşçi Avukatı
İşçi ve işveren arasında hizmet akdiyle kurulan her türlü ilişkilerin derlenmesi gerekmektedir. Bunun için de İş ve İşçi Hukuku bulunmaktadır....
Beykoz Soğuksu Mahallesi İşçi Avukatı
İşçiler haklarını alamadıkları durumlarda İş hukuku davası açabilmektedir. İş Kanunu’na göre işçilere bazı haklar tanınmıştır. Bunların ihlal edilmesi durumunda ise...
Beykoz  Poyrazköy Mahallesi İşçi Avukatı
İşçi ve işveren haklarının korunması adına bazı hukuksal düzenlemeler bulunmaktadır. Bu düzenlemelerle işçi ve işveren arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların önüne geçilmesi...
Beykoz Örnekköy Mahallesi İşçi Avukatı
En önemli görevi işçi ve işveren ilişkisini düzenleyen iş hukuku, bunun yanı sıra işçi ücretlerini, çalışma şartlarını, işçi sendikalarını kapsayan...
Beykoz Paşabahçe Mahallesi İşçi Avukatı
İşten çıkma ya da çıkarılmak gibi durumlarda işçilerin haklarını arayabilmesi için haklarını bilmesi önem arz etmektedir. İşçi ve işveren arasında...
Beykoz Polonezköy Mahallesi İşçi Avukatı
İş Kanunu’ndaki İş Hukuku düzenlemelerinde işçi, bir iş sözleşmesine bağlı olarak çalışan kişi olarak tanımlanmıştır. Kanunen işçi sayılabilmek adına iş...
Beykoz Ortaçeşme Mahallesi İşçi Avukatı
İşçi ve işverenler yasaların belirlediği şartlara aykırı davrandıklarında hukuksal olarak hak arayışında bulunabilirler. Örneğin bir işçinin düzenli şekilde maaşı yatmıyorsa...
Beykoz Mahmutşevketpaşa Mahallesi İşçi Avukatı
Toplumdaki ilişkilerin düzenlenmesi için hukuksal uygulamalar bulunmaktadır. Aynı şekilde çalışan kişilerin ve iş sahiplerinin da ilişkilerinin düzenlenmesi için İş ve...
Call Now Button