Beykoz  Rüzgarlıbahçe Mahallesi İşçi Avukatı

Sigortalı olarak bir kuruma ya da kişiye bağlı olarak çalışan kişilerin haklarının korunması adına İş Hukuku düzenlemeleri bulunmaktadır. İşçilerin bazı hakları bulunmaktadır. Bu hakların en temeli sigorta primlerinin yatırılması, düzenli olarak ücret ödemesi yapılmasıdır. Bunun yanı sıra iş kazası yaşanmışsa eğer işçiler maddi ve manevi tazminat ödemesi almalıdır. Ayrıca işverenler çalışan tüm işçilerine eşit şekilde … Devamını oku

Beykoz Riva Mahallesi İşçi Avukatı

İş Mahkemelerinde görülen iş hukuku davaları, işveren ile işçi arasındaki iş akdinin bozulması veya işverenin yükümlülüklerinden birisini yerine getirmemesi gibi nedenlerde açılmaktadır. Bu tarz mahkemeler için ise Beykoz’da bulunan Riva Mahallesi işçi avukatı önemli rol oynamaktadır. İşçi avukatları işçilerden aldıkları vekil ile davayı müvekkilleri adına yürütüp işçinin lehine kazanımlar elde edilmesi için uğraşmaktadır. İş hukuku … Devamını oku

Beykoz Kılıçlı Mahallesi İşçi Avukatı

Toplum düzenini sağlamak için uyulması zorunlu kurallara hukuk adı verilir. İş ve işçi hukuku ise işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen ve bir takım yaptırımlar uygulayabilen hukuk dalıdır. İş hukukuna ait konular şunlardır: İşçi ve işverenin iş ilişkilerinde ortaya çıkan bir takım problemleri çözümlemek, İşçi ve işverenlerin meslek kuruluşları ile olan ilişkileri düzenlemek, İşçi ve … Devamını oku

Beykoz Paşamandıra Mahallesi İşçi Avukatı

İşçi ve işveren arasında hizmet akdiyle kurulan her türlü ilişkilerin derlenmesi gerekmektedir. Bunun için de İş ve İşçi Hukuku bulunmaktadır. İşçi avukatları ise bu ilişkilerde kanuna uygunluk konusunda işçi haklarını savunmaktadır. İşçiler bazı durumlarda işverenleri ile hukuksal anlaşmaya düşebilmektedir. Bu gibi durumlarda da Paşamandıra Mahallesi işçi avukatı gibi avukatlara büyük rol düşmektedir. İşçilerin kazalarından doğan … Devamını oku

Beykoz Soğuksu Mahallesi İşçi Avukatı

İşçiler haklarını alamadıkları durumlarda İş hukuku davası açabilmektedir. İş Kanunu’na göre işçilere bazı haklar tanınmıştır. Bunların ihlal edilmesi durumunda ise Soğuksu Mahallesi işçi avukatı devreye girmektedir. Beykoz işçi avukatı İş hukuku çerçevesinde yaşanan anlaşmazlıkları işçilerin lehine çözmeyi amaçlamaktadır. İşçi Avukatlarının Verdikleri Hizmetler İş ve işçi avukatları iş hukuku çerçevesinde varlık hizmetler vermektedir. Bu hizmetlerden bazıları … Devamını oku

Beykoz  Poyrazköy Mahallesi İşçi Avukatı

İşçi ve işveren haklarının korunması adına bazı hukuksal düzenlemeler bulunmaktadır. Bu düzenlemelerle işçi ve işveren arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların önüne geçilmesi ya da çözüme kavuşmasını sağlamak amaçlanmaktadır. İşçinin yasal hakları işveren tarafından sağlanmadığı durumlarda ise  Poyrazköy Mahallesi işçi avukatı devreye girmektedir.  Açılacak dava ile birlikte işçinin haklarının verilmesi sağlanabilmektedir. İş Sözleşmesi Bir çalışan ile işverenin arasında … Devamını oku

Beykoz Örnekköy Mahallesi İşçi Avukatı

En önemli görevi işçi ve işveren ilişkisini düzenleyen iş hukuku, bunun yanı sıra işçi ücretlerini, çalışma şartlarını, işçi sendikalarını kapsayan bir hukuk dalıdır. İş hukuku, hizmet akdinden doğan ve tabi hizmet yükümlülüğü içindeki insan ilişkilerinden doğan işveren ve işçi ya da onların devlet ilişkilerinin düzenlenmesi için oluşturulmuş hukuk kurallarını incelemektedir. Bunun için de devreye Örnekköy … Devamını oku

Beykoz Paşabahçe Mahallesi İşçi Avukatı

İşten çıkma ya da çıkarılmak gibi durumlarda işçilerin haklarını arayabilmesi için haklarını bilmesi önem arz etmektedir. İşçi ve işveren arasında yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ya da çözüme kavuşturmak için Paşabahçe Mahallesi İşçi Avukatı devreye girmektedir. İşçi ve işverenin karşılıklı olarak haklarının korunması için İş ve İşçi Hukuku düzenlemeleri bulunmaktadır. Bu iş kanununa tabi olmayan kurumlar … Devamını oku

Beykoz Polonezköy Mahallesi İşçi Avukatı

İş Kanunu’ndaki İş Hukuku düzenlemelerinde işçi, bir iş sözleşmesine bağlı olarak çalışan kişi olarak tanımlanmıştır. Kanunen işçi sayılabilmek adına iş sözleşmesinin olması şarttır. İş sözleşmesi ise bir tarafın bağımlı olarak çalışması diğer tarafın ise ücret ödemesinin üstelenmesi olarak ifade edilmektedir. Sözleşmesi olsa dahi işçi sözleşmesi olsa bile kanunlara karşısında işçi olarak sayılmayan meslek grupları vardır. … Devamını oku

Beykoz Ortaçeşme Mahallesi İşçi Avukatı

İşçi ve işverenler yasaların belirlediği şartlara aykırı davrandıklarında hukuksal olarak hak arayışında bulunabilirler. Örneğin bir işçinin düzenli şekilde maaşı yatmıyorsa ya da sigorta primleri eksiksiz bir şekilde ödenmiyorsa Ortaçeşme Mahallesi işçi avukatı aracılığıyla işverene karşı dava açılabilmektedir. Bazı durumlarda ise arabuluculuk ile problemler çözüme kavuşturulabilinmektedir. Arabuluculuk Nedir? Arabuluculuğa geçmeden önce arabulucuyu tanımlamak gerekirse, arabuluculuk faaliyetlerini … Devamını oku

Beykoz Mahmutşevketpaşa Mahallesi İşçi Avukatı

Toplumdaki ilişkilerin düzenlenmesi için hukuksal uygulamalar bulunmaktadır. Aynı şekilde çalışan kişilerin ve iş sahiplerinin da ilişkilerinin düzenlenmesi için İş ve İşçi Hukuku bulunmaktadır. İşçiden ya da işverenden kaynaklı yaşabilecek problemler İş ve İşçi Hukuku davalarında çözüme kavuşturulmaktadır. İşçi kazaları, yol ve yemek ücretlerinin ödenmemesi, fazla mesai ücretlerinin verilmemesi gibi nedenlerle dava açılabilindiği gibi işe iade … Devamını oku

Beykoz Merkez Mahallesi İşçi Avukatı

İşçiler ile işverenler arasında bazen problemler yaşanabilmektedir. Bu tarz sorunların giderilmesi için de İş ve İşçi Hukuku davaları devreye girmektedir. Merkez Mahallesi işçi avukatı gibi avukatlar aracılığıyla açılan bu tarz davalar İş ve işveren arasındaki anlaşmazlıkların çözümlenmesini sağlamaktadır. Her işçinin belirli bir hakları bulunmaktadır. Bu hakların işçiler tarafından bilinmesi önemlidir. Çünkü hakların ihlal edilmesi durumda … Devamını oku

Beykoz Öğümce Mahallesi İşçi Avukatı

İş ve İşçi Hukuku, işçi ve işveren arasında yaşanabilecek hukuksal sorunların giderilmesi için açılan davalara bakmaktadır. Beykoz’daki Öğümce Mahallesi işçi avukatı gibi avukatlar ise işçi ve işveren arasındaki hizmet akdiyle kurulan her çeşit ilişkilerin kanunlara uygun işleyip işlemediği konusunda işçi haklarını savunmaktadır. İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi hususundaki rolü gereği işçi avukatlarının elçi görevi … Devamını oku

Beykoz Kavacık Mahallesi İşçi Avukatı

İş hukuku, çalışan işçilerle onları çalıştıran kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. İşveren ile işçi arasında yaşanabilecek sorunlar iş hukukuyla çözülmektedir. İşçiler bazı haklara sahiptir bu haklar da işverenler tarafından karşılanmalıdır. Bu hakların karşılanmaması ya da yaşanabilecek farklı problemlerin olması durumda ise başvurulacak adres Kavacık Mahallesi işçi avukatı gibi iş hukuku ile ilgilenen avukatlardır. İşçi … Devamını oku

Beykoz Kaynarca Mahallesi İşçi Avukatı

İşverenlerin ve işçilerin bazı hukuksal hakları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra çalışan ve bu kişileri çalıştıran kişiler arasında yasal düzenlemeler de yapılmaktadır. Hakların çiğnendiği durumlarda karşı tarafa dava açılarak hak talebinde bulunulmalıdır. Ya da işçi ve işveren arasında iki taraflı anlaşmazlığa düşüldüğü durumlarda İş ve İşçi Hukuku’na başvurularak çözüm aranmalıdır. Bu davalar için yapılması gerekilen en … Devamını oku

Beykoz Anadolu Kavağı Mahallesi Boşanma Avukatı

Boşanma davaları iki çeşitten oluşmakta olup bunlardan biri anlaşmalı boşanma iken diğeri çekişmeli boşanma davasıdır. Çekişmeli boşanma davası genellikle taraflardan birinin boşanmamak istememesi sebebi ile oluşmaktadır. Tarafların mal paylaşımı ve tazminat konularında anlaşamadığı boşanma davalarına da çekişmeli boşanma davası denilmektedir. Beykoz, Anadolu Kavağı Mahallesi boşanma avukatı desteği sağlayan bir mahalle olup hukuk büromuz aracılığı ile boşanma … Devamını oku

Beykoz Akbaba Mahallesi Boşanma Avukatı

Akbaba Mahallesi boşanma avukatı çekişmeli boşanma davaları ve anlaşmalı boşanma davalarında uzman kadromuz ile size destek oluyoruz. Akbaba Mahallesi’nde de faaliyet gösteren hukuk büromuz aracılığı ile boşanma davalarında danışmanlık hizmeti alabilir; avukatlarımız ile görüşerek diğer hizmetlerimizden de faydalanabilirsiniz. İstanbul’un birçok bölgesinde yer alan hukuk büromuz aracılığı ile birçok alanda müşterilerimize destek vermekteyiz. Sunduğumuz bu destekler … Devamını oku

Beykoz Acarlar Mahallesi İşçi Avukatı

Günümüzde davalardan istenilen sonucun elde edilmesi önündeki en büyük engel, dikkatsiz veya özensiz avukatlık hizmetleridir. Bugün, güncel bir hukuksa dava sürecini içerisinde bulunan vatandaşların, tatmin edici bir sonuç elde edebilmesi için öncelikle, güvenebileceği ve senkronize olabileceği bir avukat ile çalışması gereklidir. Daha sonra vatandaşa düşen, içinde bulunduğu hukuksal sürece dair bilgi edinmek ve bu bilgiyi, … Devamını oku

Hemen Ara