0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

İş Kazalarındaki Önemli Hususlar Nelerdir?

Çalışanların iş yerlerinde çalışma süreçlerinde hayatlarını kaybetmeleri halinde doğrudan bazı özel hususların ortaya çıkması ve ölüm – yaralanma gibi durumlara şahit olunmasına neden oluyor. İş kazaları her yıl binlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve çok daha fazlasının ise duyu kaybı, uzuv kaybı gibi fiziksel ve zihinsel kayıpları yaşamasına neden olabiliyor. Bunların ortadan kaldırılması gibi bir durum söz konusu olamayacağı biliniyor fakat olabildiğince azaltılabilmesi amacıyla hem işverenlere hem de işçilere özel sorumluluklar yükleniyor. Bunlar ise sigorta, güvenli ve sağlığı tehdit etmeyecek, insan haklarına aykırı olmayacak ortamda çalışma zorunluluğu da yer alıyor. Eğer bu durumlar karşısında başarılı girişimlerde bulunulabilirse, doğrudan tüm önemli faaliyetlerin incelenmesi mümkün olabiliyor.

İş Kazasına Uğrayan Kişiler Hangi Davaları Açabilir?

İş kazasıyla karşılaşan bireylerin hayatlarının bu kaza tarafından ne kadar etkilendiği veya ölüm yaşamalarıyla ilgili durumlarda yakınlarının nasıl davalar açabileceği kesinleşmiştir. Türk Borçlar Kanunu doğrultusunda direkt olarak ruhen veya bedenen bir kişinin çalıştığı kuruluşta zararla karşılaşması halinde dava açması mümkün olabiliyor. Ölüm ve bedensel hasar oluşmasına neden olabilecek kazalarda direkt olarak bireylerin açacakları maddi ve manevi davalarda tazminat alınmasıyla ilgili süreç büyük bir önem kazanıyor. İş kazasına uğrayan ve hayatta kalan fakat gelecekte çalışmayla ilgili sorunlarla karşı karşıya kalan bireylerin özellikle de günümüzde avukatla davalarda başarılı sonuçlar elde edebilmesi mümkün oluyor. İş yerlerinde kaza oluştuğu taktirde kazada yer alan işçiler için şu alanlarda davalar açılabilir.

  • İşçinin açabileceği tazminat davaları arasında özellikle çok yoğun bir şekilde ilgi gören tedavi giderleriyle ilgili olan kalem, oldukça önemlidir. Bazı kazalarda işçi çok büyük bir yarayla karşılaşabildiği için, sürecin başarılı biçimde yönetilebilmesi amacıyla direkt olarak tedavi giderleri her ilaç, hastane masrafı göz önünde bulundurularak belirlenmek zorundadır.
  • İşçinin gelecekte aynı veya farklı bir işte çalışmayla ilgili yeteneğinin, ve gerekli olan başarıya kaza nedeniyle sahip olamaması tazminat nedeni olarak gösterilebilir. Çalışma gücünün yitirilmesi ve azalmasından doğan kayıp olarak ortaya çıkan bu kayıpta direkt olarak süreç işçinin etkilendiğinin ispatlanmasına dayanıyor.
  • İşçinin ve ailenin ekonomik geleceğinin sarsılması nedeniyle ortaya çıkan kayıpta direkt olarak maddi kayıp ile ilgili bir tazminat belirlenmesi gerekiyor. Doğrudan işçinin ailesinin hayatını etkileyebilen çalışma güçlüğüne dair durum nedeniyle eğer aile sıkıntı çekmeye başlarsa, bu süreçte en başarılı sonuçlar direkt olarak Avukat Mehmet Ali Helvacı aracılığıyla alınabilecektir. Artık çalışamayacak duruma gelen işçilerin bu alanda bir tazminat girişiminde bulunması son derece önemlidir.
  • Kazanç kaybı çoğu zaman iş kazası sonrasında işinden olan veya çalıştığı iş yerinde, yaptığı işi artık yapamayacak duruma gelen kişilerin talep ettiği bir tazminat kalemidir. Doğrudan bedensel zararlarda talep edilebilen bu değerin yanı sıra eğer zihinsel sorunlar ortaya çıkmaya başlamışsa da başvuruda bulunulabilir.
Call Now Button