0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

İş Yerindeki İş Kazasıyla İlgili Sorumluluk

İşverenin Çalışanlarına Olan Sorumlulukları Nelerdir?

İşverenlerin çalışanlarına olan sorumlulukları son derece büyük bir önem teşkil ediyor ve içerisinde bulunulan dönemde tarafların tamamen sorun yaşamaksızın özel işlemler gerçekleştirebilmesini kolay hale getirebiliyor. Günümüzde özellikle çalışanlar özel işlemler gerçekleştirebilecek ve yenilenen çalışmalara uygun bir şekilde hareket edilmesini sağlayabiliyor. İşveren çalışanlarına mutlaka sigorta yapmalı, onların her zaman için sağlıklarını olumsuz yönde etkilemeyecek, meslek hastalıklarına yakalanmalarına neden olmayacak şekilde çalışmalar gerçekleştirmesini sağlamakla yükümlüdür.

İş Kazası Halinde Neler Yapılmalı?

İş kazasının oluşması halinde doğrudan süreç işverenin aleyhine işleyecek ve sorumlulukların olumlu bir biçimde denetlenmemesi nedeniyle oluşacak sorunlara yönelik adımlar atması sağlanabilecektir. İş yerindeki kazalarda yaralanma ve eğer ölüm bulunuyorsa ölüm, doğrudan kazanın yapısı itibariyle önem teşkil ediyor. Sorumluluğun işveren veya çalışanlardan sorunlu olan kişi tarafından kabul edilmemesi gibi bir durum söz konusu olamaz. İş yerindeki kazanın hangi kusurdan dolayı ortaya çıktığı, neden gerçekleştiği ve işverenin kazadaki payı incelenir. Sonrasında ise iş kazasının ortadan kaldırılabilmesi, kaza oluşma ihtimallerinin azaltılabilmesi için bazı girişimlerde bulunulabilir. İşveren bu kararlara uygun hareket etmek ve mağdur ettiği işçiyi ve işçinin ailesine yönelik maddi ve manevi tazminat ödemek durumundadır.

  • İş kazası oluştuktan sonra ilk önce işçinin yaşamış olduğu sağlık sorununa yönelik bir ilk yardım uygulanmalıdır.
  • İlk yardımın ardından direkt olarak yeni çalışmalar sayesinde direkt olarak jandarmaya veya polise haber verilmelidir. Sonrasında ise kolluk birimleri doğrudan cumhuriyet savcısına haber verecekleri ve soruşturma başlatmasını sağlayacakları için, mahkemede avukatınızla birlikte kendinizi savunabilirsiniz. Eğer ölen işçinin yakınıysanız da maddi ve manevi yoksunlukla karşı karşıya kaldığınızı öne sürecek biçimde davayı açabilir, ölen işçinin arkasından onun ölmesinde kusuru bulunan işveren hakkında özel olarak iş kazası davası açabilirsiniz.

İşverenin Sigortaları Ödemediği Anlaşılırsa Ne Olur?

Eğer hayatını kaybeden bir işçinin sigortası ödenmeksizin çalıştırıldığı, yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkarsa direkt olarak Sosyal Güvenlik Kurumu yaptırımlarıyla karşı karşıya kalınabilir. İşverenin eğer işçinin sigortasını ödemediği anlaşılırsa doğrudan süreç işveren için çok daha olumsuz bir hal alacaktır. Günümüzde özellikle Rücu davalarının açıldığı iş kazalarıyla ilgili süreçte işverenin suçlu olduğu net olarak anlaşıldığı taktirde doğrudan bir kusur yaptırımıyla daha karşı karşıya kalmasına neden olunabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu direkt olarak yeni çalışmalar ve mevzuat yapısı doğrultusunda hareket ederek işverenleri sigorta ödemeye zorunlu bırakıyor. Bu nedenle eğer sorun yaşanmaması isteniyorsa direkt olarak yeni mevzuata uygun sigorta ödeme işlemleri gerçekleştirilebilmelidir.

Hayatını kaybeden işçini,n sigortasının oluşturulmadığı veya primlerinin ödenmediği anlaşılırsa direkt olarak bu prim değerleri eğer SGK şartları uygun bulursa, işverene ödetme hakkına sahip olacaktır. Normalde SGK’nın rücu davası olarak ödediğine de şahit olunabiliyor fakat iş kazasına uğrayan kişilerin açacakları davalara ek olarak bu dava özel bir kontrol ve işveren sorumluluğunun yerine getirilip getirilmediğinin denetlenmesi için gerekiyor.

Call Now Button