Pendik Avukat

Pendik avukat Mehmet Ali Helvacı birçok türde davalarla ilgilenir. Özellikle boşanma, ceza, tanıma ve tenfiz davalarında oldukça tecrübelidir. Boşanma davalarının her türünde ve her aşamasında avukat ihtiyaçlarınızı yasal çerçeve içerisinde çözümlenmesi için Pendik avukat Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçebilirsiniz.

Pendik Boşanma Avukatı

Boşanma davaları ile ilgilenen mahkeme Aile Mahkemesidir.  Pendik boşanma avukatı da boşanma davalarında uzmanlaşmış avukatlardır. Aslında avukatlık mesleğinde uzmanlık alanı gibi bir seçenek olmaz. Avukatın baktığı davaların büyük bir çoğunluğunun boşanma davası, icra davası ya da ceza davası olması ile avukata boşanma avukatı ya da ceza avukatı gibi nitelendirmeler yapılır.

Boşanma davaları hukuki anlamda oldukça fazla sayıda prosedür içerir. Dava içerisindeki her adım yasal prosedürlere uygun olmak zorundadır. Pendik boşanma avukatı tüm dava sürecinin yasal prosedürlere göre olmasını sağlar ve müvekkili yönlendirir. Ayrıca Pendik boşanma avukatı boşanma süreci ile ilgili her türlü konuda yol gösterici olacaktır. Boşanma davasının Pendik boşanma avukatı tarafından etkili bir şekilde yönetilmesi davanın sonucunu direkt olarak etkileyecektir. Bu sebeple iyi bir boşanma avukatı ile birlikte süreci yürütmek davanın lehinize sonuçlanması için daha faydalı olacaktır. Dava açılmadan önce Pendik avukat ile davanın detaylarını paylaştığınızda dava süreci boyunca sizinle her aşamada iletişim içinde olacaktır. Pendik boşanma avukatı, dava açılışından itibaren sonuçlanana kadar her aşamada davanın takipçisi olacaktır. Dilekçelerin hazırlanması, delillerin yasal prosedürere uygun hale getirilmesi ve gerekli yazışmaların yapılması boşanma avukatının yaptığı işlerdendir.

Pendik boşanma avukatı deneyim ve tecrübeli olması ile dava konusunda öngörülü olacaktır. hangi olayın hukuki anlamda ne gibi sonuçlar doğurabileceğini önceden öngörerek müvekkili yönlendirebilir. Ayrıca müvekkille doğru bir bağ kurarak boşanma konusu ilgili detayları öğrenir ve bu detayları davaya doğru bir şekilde entegre ederek müvekkilin lehine kullanır. Boşanma davası Pendik avukat ile birlikte yürütüldüğü zaman dava ile ilgili doğru bilgiler ile doğru adımlar atılacaktır. Bu bilgiler ışığında hâkim karşısında iyi bir sunum yapılacaktır. Dava süreci boyunca müvekkilden ve hâkimden gelecek taleplerin karşılanması ve savunmanın hukuki zemine uygun olarak yapılması boşanma avukatı ile olur.

Pendik avukat, müvekkili davanın her durumuna karşı şeffaf olarak bilgilendirir.  Olumlu ya da olumsuz her durum için uyarıları yaparken olumsuz durumlar için önlemler almasına da yardımcı olur. zamanında ve doğru bilgilerle müvekkili bilgilendirmek, gerektiği yerde ve zamanında davaya etki edebilmesi için çok önemlidir. Pendik avukat, boşanma sürecinin her aşamasında müvekkili doğru yönlendirerek davanın müvekkilin lehine sonuçlanmasını sağlamayı amaçlar.

Pendik Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Pendik anlaşmalı boşanma avukatı, anlaşmalı boşanma davalarında da müvekkili doğru şekilde yönlendirir. Anlaşmalı boşanma davası tarafların velayet, nafaka, tazminat, mal paylaşımı gibi konularda aralarında anlaşarak karşılıklı boşanmak istemeleri ile açılan boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanma davalarında her iki taraf da boşanmayı ister. Boşanmanın sonuçları ile birlikte ortak mal varlığı ve çocukların velayeti konusunda ortak bir anlaşmaya varmışlardır. Bu durumda açılan anlaşmalı boşanma davası kısa sürede sonuçlanacaktır. Boşanmak isteyen eşler anlaşmalı boşanma ile süreci yürütmek istediklerinde Pendik anlaşmalı boşanma avukatı ile görüşerek doğru bilgi sahibi olabilirler.

Pendik avukat ile görüşerek ilk önce boşanma davası protokolü hazırlanır. Bu protokolde boşanmanın sonuçları konusunda her iki taraf da mutabık olmalıdır. Protokolde oluşacak bir anlaşmazlık, davanın çekişmeli olarak devam etmesine neden olur. Boşanma protokolü demek, tarafların protokolde belirtilen şartlar altında boşanmak istediklerini belirtmeleri demektir. Bu nedenle hazırlanan protokoller hâkim tarafından çoğunlukla kabul edildiği için hak kayıplarına uğramamak açısından Pendik anlaşmalı boşanma avukatı ile birlikte protokolün hazırlanması daha sağlıklı olacaktır.

Hazırlanan protokoldeki maddeler, Aile Mahkemesi tarafından uygun görüldüğü takdirde belirtilen şartlarda boşanma gerçekleşir. Ayrıca burada belirtilen koşullar kesin karar olarak uygulanır. Bu sebeple anlaşmalı boşanma protokolünde aleyhinize bir durum olmaması içi mutlaka Pendik avukat ile protokol detaylarını değerlendirmelisiniz. Aksi takdirde menfaatlerinize uymayan sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Bu durumda anlaşmalı boşanma gerçekleşmiş olacağı için itiraz hakkınız da olamayacaktır.  Boşanmak gibi hayatınızın en önemli anlarından birinde mağduriyet yaşanmaması için doğru bir protokol hazırlanmalıdır.

Protokol üzerinde özellikle arsa çocukların velayetinin kimde olacağı, mal paylaşımı gibi konuların mutlaka açıkça kararlaştırılmış olması şarttır. Aksi durumda hâkim tarafından dava düşürülecektir. Tarafların boşanmak istediğine dair beyan, velayet konusu ve mali unsurların kesin bir şekilde belirlenmiş olması şarttır. Ayrıca anlaşmalı boşanmanın mutlaka iradeye dayalı olması gerekir. Taraflardan birisinin anlaşmalı boşanmaya zorlanması, ciddi anlamda sıkıntılı bir süreçtir. Bu durumda anlaşmalı boşanma davasının bozulması için bazı prosedürler uygulanması gerekir. Tüm bu hukuki süreçlerin nasıl yapılacağı ile ilgili olarak Pendik anlaşmalı boşanma avukatı desteği mutlaka alınmalıdır.

Anlaşmalı boşanma davalarında çocukların durumu ile ilgili olarak protokolde net kararlar olmalıdır. Çocukların kimde kalacağı, diğer ebeveynle görüşmelerinin düzenlenmesi gibi maddeler düzenlenmelidir. Ayrıca çocuk için iştirak nafakasının da kim tarafından ödeneceği netleşmelidir. Bu durumları eşler belirleyerek protokole yazarlar ama hâkim bu konuda değişiklik yapabilir. Çocuklar davanın en önemli kısmıdır. Bu sebeple hâkim tarafından çocuğun tam menfaati düşünülerek değişiklikler yapılabilir. Pendik avukat ile bu anlamda görüşme yaparak doğru bir protokol hazırlayabilirsiniz.

Pendik Çekişmeli Boşanma Avukatı

Çekişmeli boşanma demek, boşanmak isteyen kişinin ya da kişilerin nafaka, tazminat, velayet gibi durumlarda anlaşmaya varamaması halinde, durumun çözüme ulaşması için açılan davalar demektir. Pendik çekişmeli boşanma avukatı da çekişmeli boşanma davasında bir tarafı temsil eden avukat demektir. Çekişmeli boşanma davası sadece iki tarafın da boşanmak istediği hallerde değil, sadece bir tarafın boşanmak istediği durumlarda da açılabilir. Ayrıca nikah günü itibari ile 1 yıl dolmadan boşanma davası açılmak istendiği zaman sadece çekişmeli boşanma davası olarak dava açılabilir. Çekişmeli boşanma davası yalnızca bir duruşma ile bitmez. Pendik çekişmeli boşanma avukatı ile en az 4 duruşma ile bitmesi mümkün olan çekişmeli boşanma davası, davanın içeriği ve tarafların birbirine karşı tutumuna göre daha da uzayabilir.

Pendik Avukat; Çekişmeli Boşanma Davası

Taraflardan en az birisinin boşanmak isteyip Pendik çekişmeli boşanma avukatı ile görüşmesi sonucunda karar vermesi halinde çekişmeli boşanma davası süreci başlamış olur. Pendik avukat ile daha profesyonel olarak yönetilecek bu süreçte hukuki olarak kayıplara uğramamak için birçok duruma dikkat edilmelidir. Pendik avukat için vekalet verildikten sonra yapılacak ilk iş çekişmeli boşanma davası dilekçesi hazırlanmalıdır. Pendik avukat tarafından doğru bir şekilde dilekçenin hazırlanabilmesi için evlilik içerisinde sizi rahatsız eden yaşadığınız olaylar net ve doğru olarak anlatılmalıdır. Pendik çekişmeli boşanma avukatı profesyonel bir bakış açısı ile bu olayları yasal prosedürlere uygun olarak boşanma dava dilekçesine ekleyecektir. Tüm bunlar dava sürecinde Pendik avukat tarafından lehinize kullanılacaktır.

Ayrıca dilekçe yazma aşamasında avukatınıza net olmalısınız. Olumlu ya da olumsuz ne varsa anlatmanız, davanızın seyri açısından oldukça önemlidir. Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır? Dava dilekçesi oluşturulduktan sonra Pendik avukat, vekiliniz olarak sizin yerinize Aile mahkemesinde başvuru yaparak davayı açacaktır. Dava dilekçesi mahkeme açılışında verilirken yanında ek olarak darp raporu, fotoğraf, ses kaydı ya da ek farklı bir delil varsa o da sunulmalıdır.  Mahkeme giderleri ve harç ücretleri ödendikten sonra dava açılmış olur.  sonrasında çekişmeli boşanma davası aşamaları başlar. Pendik avukat tarafından çok detaylı olarak takip edilecek olan bu dava genel olarak 4 duruşmadan oluşur. Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer sorusu ise en çok karşılaşılan sorulardan birisidir.

Ortalama olarak 1 ya da 1 buçuk yıl süren çekişmeli boşanma davası bazen davanın türüne göre süreç olarak uzayıp kısalabilir. Çekişmeli boşanma davasının ilk duruşması ön inceleme aşamasıdır ve bu duruşmada hakim tarafından uzlaşma olup olmayacağı sorulur. Ayrıca iddialar ve varsa itirazlar dinlenir. İkinci duruşma için gün verilir. İkinci duruşma en önemli duruşmadır. Burada tanıklar dilenir ve varsa deliller incelenir. Bilirkişi raporu ya da sosyal inceleme gerekli ise memurlar için süre tanınır. Bu sürecin tamamı Pendik avukat tarafından sıkı bir şekilde takip edilecektir. Üçüncü duruşmada da tarafların varsa son sözleri söylemeleri beklenir ve karar verilir. Ayrıca bir duruşma daha yapılır ve burada da gerekçeli karar yazılarak boşanmaya karar verilir. Sonrasında taraflardan birisi temyize ya da istinafa gitmediği takdirde karar kesinleşir ve taraflar medeni durum değişikliği için nüfus müdürlüğüne gider.

Çekişmeli boşanma davası nasıl düşer? Çekişmeli boşanma davası dava açan tarafın davaya mazeretsiz olarak katılmaması ile düşer. Ayrıca açılan dava prosedürlere uygun olmadığı zaman da düşer. Bunun haricinde dava açan kişi boşanma nedenini ispatlayamadığı zaman da hakim tarafından davanın reddedilme ihtimali yüksektir. Bu sebeple çekişmeli boşanma davası açılırken davanın kesin nedenlere dayandırılarak açılması çok önemlidir.

Bu sebeple Pendik çekişmeli boşanma avukatı desteği alarak boşanma sürecini profesyonel olarak yürütmelisiniz. Çekişmeli boşanma davasında vazgeçme işlemi davanın her aşamasında yapılabilir. Vazgeçme işlemi aslında feragat olarak da adlandırılır. Boşanma davasında vazgeçme yapabilmek için davacı tarafın dilekçe vererek davadan vazgeçmesi gerekir. Bu şekilde vazgeçme ile davacı haklarından feragat etmiş sayılır. Dava hâkim tarafından düşürülür ve davacı haklarından feragat etmiş olur. Vazgeçme işlemi yapıldığında davacı aynı sebeplere dayanarak dava açamaz. Vazgeçme yapıldığı zaman davacı davalıyı affetmiş sayılır. Vazgeçme işleminde davalı tarafın kabulü şartı aranmaz. Bu nedenle Pendik avukat ile birlikte karar verilerek işlem yapılmalıdır. Çekişmeli boşanma davası sadece feragat etme ile değil, davayı geri çekme ile de kapatılabilir. Fakat bunun için karşı tarafın da geri çekilmeyi kabul etmiş olması gerekir. Davacı taraf davayı geri çekmek istediğine dair mahkemeye bir dilekçe sunacak, karşı taraf da bunu kabul ettiğine dair bir dilekçe vermesi gerekir. bu şekilde yapılan geri çekme işleminde davacı taraf aynı sebeplere dayanarak tekrar çekişmeli boşanma davası açabilir. Pendik avukat ile yasalara uygun olarak geri çekme işlemi yapabilirsiniz.

Pendik Anlaşmalı Boşanma Fiyatları

Anlaşmalı boşanma davaları çekişmeli davalara göre çok daha kısa sürer. Bu sebeple masraf olarak da daha uygun fiyatlıdır. Anlaşmalı boşanma davası ücreti her yıl değişir. Bu ücret mahkemeye ödenecek olan, devlet tarafından alınan ücrettir. Rekabetçi piyasa gözetilmeden belirlenen fiyatlar uygulanır. Anlaşmalı boşanma davası ne kadar?

  • Anlaşmalı boşanma davası başvuru harcı 45.90 TL
  • Dosya ve müzekkere masrafları için de 100 TL ücretin ödenmesi gerekir.

Pendik Avukat; Pendik Çekişmeli Boşanma Fiyatları

Çekişmeli boşanma davası ücreti de avukatlık ücretinin haricinde mahkemeye ödenen ücrettir. Anlaşmalı boşanmaya göre çok daha maliyetli olan çekişmeli boşanma davası Pendik avukat ile birlikte yürütüldüğünde ek olarak ödenir. Dava açılırken Aile mahkemesine ödenen bu ücret her yıl yenilenir. Çekişmeli boşanma davası ne kadar?

  • Çekişmeli boşanma harç ücreti 54 TL
  • Dosya ve müzekkere masrafı 100 TL
  • Gider avansı 250 TL
  • Peşin harç 54.40 TL
  • Vekalet pulu 7.8 TL olarak çekişmeli boşanma davası ücreti peşin olarak mahkemeye ödenir.

Pendik Boşanma Davası Açma

Boşanma davanızı Pendik avukat Mehmet Ali Helvacı’ya vermeniz halinde ilk olarak vekalet vermeniz gerekecektir. Davanın her aşamasında vekiliniz olarak adınıza işlem yapabilmesi için vekalet işlemi şarttır. Boşanma davası açmak için ne yapmak lazım? Pendik avukat için vekalet verildikten sonra boşanma davanız çekişmeli ise ilk olarak Pendik avukat ile birlikte boşanma dilekçesi yazılmalıdır. Boşanma nedenlerinize dayalı olarak hukuki zemine uygun olarak boşanma dava dilekçesi yazılır ve varsa ek delil evrakları ya da belgeler ile birlikte Pendik avukat sizin adınıza davayı açacaktır. Dilekçeler aşaması bittikten sonra duruşmalar başlar ve ikinci duruşmada delillerin sunulması gerekir. Özellikle delillerin usulüne uygun olması için mutlaka Pendik avukat ile bir değerlendirme yapmalısınız.

Eşlerin boşanabilmesi için öncelikle boşanma davası açma hakkı oluşmuş olması gerekir. buna göre evlilik birliğinin temelinden sarsılması, zina, hayata kast, onur kırıcı davranış, akıl hastalığı, terk gibi nedenlerden birisinin oluşması gerekir. Genel olarak açılan dava şekli evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır. Evlilik içerisinde meydana gelen anlaşmazlıkların çoğu bu sebep arasında sayılabilir. Boşanma nedenlerinin dava dilekçesinde yazılan, yaşanmış olaylara uygun olması gerekir.

Boşanma davası açma süresi anlaşmalı boşanma davaları için evlilik tarihinden itibaren 1 yıl olarak belirlenmiştir. 1 yıl dolmadan anlaşmalı boşanma davası açılamaz. Pendik avukat ile çekişmeli boşanma davası açmak için ise belirli bir süre bulunmaz. Her an açılabilir. Dava için harç ödendikten sonra dava hemen açılır.

Pendik Avukat; Pendik Boşanma Avukatı Tavsiye

Boşanma davalarının her aşamasında Pendik boşanma avukatı tavsiye arayanlar Mehmet Ali Helvacı ile irtibat kurarak randevu alabilirler. Dava sürecinizin daha hızlı ve problemsiz bir şekilde ilerlemesi için Pendik avukat ile çalışmalısınız. Ayrıca dava sonucunda hak kaybına uğramamak ve haklarınızı kazanmak için mutlaka profesyonel bir Pendik avukat desteği almalısınız.

Pendik Boşanma Avukatı Ücreti

Boşanma avukat ücretleri ne kadardır? Avukatlık ücretleri her yıl değişmekle birlikte her ilde de farklılaşır. Pendik anlaşmalı boşama davası ücreti için davacı taraf avukatlık vekâlet ücreti isteme hakkına sahiptir. Her il için baro tarafından belirlenen bir boşanma avukatları ücretleri tarifesi bulunur. Bu tarifelere göre avukatlar tarafından ücret belirtilse de davaya göre fiyatı düşürebilir ya da yükseltebilir. Taraflardan sadece biri ya da her ikisi birden Pendik avukat tutarak anlaşmalı boşanma davası açmışlarsa o zaman protokolde avukat masrafını kimin ödeyeceği açıkça belirtilmiş olmalıdır.  Boşanma avukatı ücretleri 2021 yılı için;

  • Çekişmeli boşanma için avukatlık ücreti İstanbul ili için 9 bin TL
  • Anlaşmalı boşanma için avukatlık ücreti 14 bin TL’dir.

Çekişmeli boşanma davalarında avukatlık ücretlerini davayı açan taraf öder. Anlaşmalı boşanmalarda ise protokolde belirtildiği şekilde ödenir.

Boşanma davanızın hızlı ve profesyonel şekilde ilerlemesi ve hukuki destek almak için 0 533 351 98 54 nolu telefondan irtibat kurarak randevu alabilir, Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi, Füsun Sokak, Ritim İstanbul Residence No:46/e a/5 blok d:128 k:24 Maltepe/İSTANBUL adresinden de Pendik Avukat Mehmet Ali Helvacı ile görüşebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/pendik-bosanma-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/pendik-isci-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/pendik-is-kazasi-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/pendik-bosanma-avukati-davalari.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/pendik-olumlu-trafik-kazasi-avukati.html

Hemen Ara