0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Pendik Boşanma Avukatı Davaları

Medeni kanununun içerisin de bulunan aile birliğinin sağlanması çeşitli sebeplerden bozulabiliyor. Bu bozulmanın, çok ilerleyen safhalara taşınması ile aile birliği ve bütünlüğü ortadan kaybolduğunda taraflar boşanma yoluna gitmekte ve kendilerine yeni bir yol çizmeye karar verirler. Bu durumda herkesin ihtiyacı olan kişi boşanma avukatıdır.

Boşanma davası çeşitleri

  • Anlaşmalı boşanma davası: Taraflar karşılıklı anlaşarak, evlilik birliğini sona erdirmesidir. Bu boşanma türünde eşler ayrılmayı tamamen kabul etmiş ve boşanma davasından sonra meydana gelecek tüm sorumlulukları karşılıklı anlaşarak çözmüşlerdir. Genellikle tek celsede evlilik son bulur.
  • Çekişmeli boşanma davası: Bu dava türünde, taraflardan biri boşanmayı kabul etmemekte ya da boşanma davasından sonra oluşacak sorumluluk ve doğacak yükümlülüklerden kaçmaktadır. Genellikle 1-2 yıl süren bu davalar çekişmeli boşanma davası olarak nitelendirilir.

Çekişmeli boşanmada sorunlar

İnsanlar neden boşanır? Eşlerden biri diğerine kötü muamelede bulunuyorsa, evi tek ettiyse, aldattıysa, hayatına kast ettiyse, taraflardan biri yüz kızartıcı ve küçük düşürücü suç işlediyse, eşlerden biri akıl hastası ise; bu durumlarla karşılaşan kişi boşanmak isteyebilir. Boşanmak için yeterli sebepleri olduğunu tespit eden kişi yukarıda sayılan nedenlerden ötürü boşanmak istediği iddiasında bulunuyorsa; yeterli delillere sahip olmak zorundadır.  Yeterli delillere sahip olan kişi karşı taraf boşanmak istemiyorsa bile deliller sayesinde daha çabuk ve kısa zamanda evlilik birliğini sona erdirebilir.

Boşanma davası ne kadar sürer

Her evlilik içinde bambaşka özellikleri barındırdığı gibi bitirme durumunda da farklı özellikler içerir. Anlaşmalı boşanma davaları herhangi bir sorunu beraberinde  getirmediğinden sonuca kolay ulaşılır.

Ancak; taraflardan biri anlaşma yoluna gitmiyor ve evliliği bitirici unsurları kabul etmiyor ise; bu, evliliğini bitirmeye çalışan kişi için sancılı bir dönemdir. Bu konuda pendik boşanma avukatı ile görüşme yapmanız size sonuca ulaşmanızda kolaylık sağlayacaktır.

Kişi ya  boşanmak istemiyordur ya da kendisini kusurlu gördüğünden boşanmanın getireceği  yükümlülüklerden kaçarak çekişme yoluna gider. Bu davalarda hakim tek celsede boşamaz ve tekrar tanıklarla tarafları görüşmeye çağırır. Gerekli delil ve belgeleri inceleyerek kararını verir. Bu sebeple çekişmeli boşanma davası uzun sürer.

Velayet sorunu

Boşanmanın getirdiği en büyük sorunlardan biri çocuğun durumudur. Öncelikle düşünülmesi gereken çocuğun kim ile yaşamasına devam edeceğidir. Bu kapsamda, yaşam tarzı ve baka bilirlik durumu taraflardan kim olduğu düşünülüyorsa çocuk onda kalmalıdır. Bu çocuğun ergin olmadığı dönem için yani 18 yaşını geçmediği durumlarda geçerlidir.

Çekişmeli boşanma davalarında bazen çekişme konusu çocuğun velayeti olabiliyor. Bu durumda size en çok kolaylık sağlayacak ve en yakın adres pendik boşanma avukatı olduğunu söylemek gerekir.

Nafaka sorunu

Boşanma davasının bir neticesi olarak, eşlerden biri yoksulluğa düşüyor ve diğer taraftan daha az kusurla ya da hiç kusurlu olmadığı tespit ediliyorsa, bu durumda maddi yönden yüksek durumda olan taraf yoksulluğa düşen tarafa her ay ödemesi gereken gelire nafaka denir. Çekişmeli boşanma davalarında taraflardan biri nafaka ödemek istemediği için boşanma sürecini zorlaştırarak boşanmayı çekişmeli hale getirebiliyor. Bu durumlarda bir an önce boşanılmak isteniyorsa dava sonuçlandıktan sonra da nafaka davası açma hakkınız bulunmaktadır. Pendik boşanma avukatı size bu konu ile ilgili her türlü detayı aktarabilir.

Ancak; unutmamak gerekir ki, nafaka istemek için karşı taraftan daha az kusurlu olmanız gerekmektedir. Medeni kanununa göre erkekler de boşanma neticesinde  yoksulluğa düştüğünü ispatladığı takdirde nafaka davası açabilir.

Tazminat sorunu

Boşanmanın getireceği maddi ve manevi kayıplar için taraflar durumlarını ispatladığında birbirleri hakkında tazminat davası açabilir. Bu kapsamda, yeterli delillere sahip olması gerekmektedir.

Boşanma davasında avukatın rolü

Boşanmaya karar veren taraf boşanma gerekçelerini ve taleplerini içeren bir dilekçe ile aile mahkemesine başvuru yapabilir. Ya da çözemeyeceği ve danışacağı bir konu varsa boşanma avukatına danışır.

Boşanma avukatı kişiyi dinler ve öncelikle boşanma nedenlerinin geçerli olup olmadığı ile ilgili kişiyi bilgilendirir. Nedenlerine göre avukat bir dilekçe hazırlar ve karşı tarafa bir celp gönderir. Bu çağrıda ilk duruşma tarihi ve yeri bildirilir. Bu duruşmaya katılım önemlidir. Daha sonra çıkacak veya değişecek durumlarla ilgili itirazda bulunamaz. Bu ilk duruşmada hakim, tarafları dinler ve boşanma nedenlerini okur. Çekişmeli olunan maddeler varsa anlamaya çalışır, tespit eder. Bu duruşmanın adı ön inceleme duruşmasıdır. Bu duruşmaya katılmayan taraf için bazı hakların kaybı söz konusu olabilir. Mazeretesiz katılım gerekmektedir.

Hakim, tüm incelemelerden sonra, taraflar anlaşmalı boşanmaya gitmedikleri takdirde; diğer duruşma tarihini verir. İkinci duruşmada hakim tarafından tanık istenir. Bu tanıklar akraba olabileceği gibi yakın çevreden tanıklar da olabilir. Sayısı sınırlı değildir. Hatta ne kadar çok tanık olursa o kadar iyidir. Burada önemli olan boşanmanın asıl nedenini ortaya çıkarmaktır. Dinlediği tanıklarla bu durumu ortaya çıkardığını düşünüyorsa diğer tanıkları dinlemeyebilir.  Taraf vekilleri de, kendi vekillerinin menfaatleri doğrultusunda tanıklara istediği kadar soru sorabilmektedir.  

Hükmün infazı

Boşanma gerçekleştiği gibi boşanma avukatı taraflar lehine oluşabilecek tüm detayları ve olumsuzlukları gidermeye devam eder. Bu sebeple icra takibi başlatır. Böylelikle nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat davalarında doğabilecek tüm sorunları da müvekkili için teminat altına alır.

Boşanma avukatının görev süresi

Boşanma gerçekleşip tüm mal paylaşımı yapılana kadar ve velayet durumu çözülene kadar boşanma avukatı müvekkilini savunma fonksiyonu ile işlerine devam eder.

Call Now Button