0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Sulh Ceza Hakimliği (Mahkemesi) ve Görevi

Sulh Ceza hakimliğinin görevi, soruşturması devam eden olaylara bakmaktır. Soruşturmalara yapılan itirazlara ve idari işlemlere bakar. Sulh Ceza Hakimliği tali ceza davalarıyla ilgili karar vermesinden kaynaklı olarak ‘Mahkeme’ olarak nitelendirilebilir. Sulh Ceza Hakimliğinin görevleri  Ceza Muhakemesi Kanununa göre şöyledir: Gözaltına alma, gözaltına alma durumuna itiraz etme, bir kişi hakkında yakalama kararı çıkarılması durumunda bu karara itiraz etme, vücudu muayene ettirme ve vücuttan örnek alma, adli arama kararı, tutuklama kararı, el koyma ve adli kontrol kararı, başka bir sulh ceza mahkemesinde verilen kararı itiraz dahilinde inceleme, soruşturma dosyasına yayın yasağı getirme ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından kovuşturmaya gerek olmadığına dair kararı itiraz sonucunda inceleme gibi bazı görevleri vardır.

Sulh Ceza Hakimliğinin Kurulum Yerleri

Sulh Ceza Hakimliği ve görevlerinden sonra bu mahkemenin nerelerde kurulduğu ve yine bu mahkemede savcının olup olmadığına bakacağız. Sulh Ceza Hakimliklerinde Cumhuriyet Savcısı görev almaz. Bu mahkeme tek hakimli şekilde görev yapar. Sulh Ceza Hakimliğinin kurulum yerleri hakkında bilgi şöyledir: Her il merkezinde bulunan Sulh Ceza Hakimliği, o illerin nüfus ve iş yoğunluğu dikkate alınarak bazı ilçelerde de kurulur. İlçelerde kurulması için Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir. Sulh Ceza Hakimliğinin kurulum yerleri hakkında bir diğer önemli bilgi ise bulundukları yerin adını almasıdır. Sulh Ceza Hakimliğinin kurulum yerleri iş yoğunluğu göz önüne alınarak Hakimle ve Savcılar Yüksek Kurulunca kaldırıla bilir.

Sulh Ceza Hakimliğinin Kararına İtiraz

Sulh Ceza Hakiminin kesin kararına itiraz numara olarak kendisinden sonra gelen Sulh Ceza Hakimliği bakar. Eğer bulunulan yerde tek bir Sulh Ceza Hakimliği varsa itiraza Ağır Ceza Mahkemesinin olduğu yerdeki Sulh Ceza Hakimliği bakar. Tutuklama kararlarında tutuklama talebini daha önce reddeden Sulh Ceza Mahkemesi, tutuklama kararında itiraz mercii olamaz.

Sulh Ceza Hakimliğinin kararına itiraz hakkı ilgili kişilerin kararı öğrendiği günden itibaren 7 gün içinde yapılmalıdır. İtiraz, kararı veren mercie dilekçe veya tutanakla zabıt katibine beyanda bulunma şartıyla yapılır. Sulh Ceza Hakimi itirazı gerekli gördüğü takdirde kararı düzeltir. Gerekli görmediği durumda itirazı incelemesi için gerekli mercie yollar. Sulh Ceza Hakimliğinin kararına itiraz bu şekilde yapılır.

Sulh Ceza Hakimliğinin Verdiği Kararlara İtiraz Süreleri

Sulh Ceza Hakimliğinin görevlerini yerine getirmesinden sonra hukuki kararlar alınır. Bu kararlara itiraz hakkı vardır. Sulh Ceza Hakimliğinin geçmiş kararlara itiraz süreleri davaya göre değişmektedir.

Bir olaydan zarar gören kişi kovuşturmaya gerek olmadığı kararına kendisine bildirildikten andan itibaren 15 gün içinde Ağır Ceza Mahkemesinin olduğu yerdeki Sulh Ceza Mahkemesine itirazını gerçekleştirebilir. Kamu davasının açılmasının ertelenme durumunda ise zarar gören kişi kararı öğrendiği andan itibaren 15 gün içinde Cumhuriyet Savcısının görev yaptığı Ağır Ceza Mahkemesinin olduğu yerde yer alan Sulh Ceza Mahkemesine itirazını gerçekleştirebilir. İdari yaptırım kararlarına itiraz süresi ise kararın bildirildiği andan itibaren 7 gün içinde kararı veren Sulh Ceza Mahkemesinden sonra gelen numaraya sahip olan Sulh Ceza Mahkemesine yapılır.  Sulh Ceza Hakimliğinin kararlarına itiraz süreleri şartları bu şekildedir.

Call Now Button