Yabancı Bir Eşe Sahip Olan Kişilerin Boşanma Süreci Nasıl İşler?

Yabancı biri ile evli olan kişilerin öncelikli olarak bilgi sahibi olmaları gereken mesele uluslararası aile hukukudur. Geçmiş senelerde bu denli aktif bir biçimde kullanılmamasına rağmen dünyanın küreselleşme hızının da artış göstermesi ile beraber uluslararası aile hukukunun da ortaya koyduğu önem artmaktadır. Tabi ki evlilikler gibi doğal sonuçlardan biri olan boşanma talepleri de bu hukukun bir parçasıdır.

Kişilerin odaklanması gereken nokta hangi hukuk kapsamında boşanma işlemlerinin gerçekleştirileceğidir. Ülkelerin aile hukuku konusunda ortaya koymuş oldukları farklı yaptırımlar da söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle hukukun seçimi ve bu konuda uzman bir görüşe de başvurulması ayrıca önem arz eden noktalardandır. Maltepe boşanma avukatı bu konuda size gerekli olan bilgiyi sağlayabilir ve aynı zamanda süreç içerisinde sizi yönlendirebilir. Bu tür durumlarda kişileri bireysel olarak boşanma süreçlerini ya da velayet alım aşamasını tamamlamaları çok da mümkün olmayacaktır.

Boşanmanın Arabulucular Huzurunda Gerçekleşmesi

Kıta Avrupası kapsamında geçerli olan boşanma prosedürleri ve görüşleri ile Ortak Hukuk ( common law ) ülkeleri arasında temelde büyük farklılıklar söz konusudur. Örneğin artık bazı ülkelerde boşanmanın mahkemeye taşınmasının gereksiz görüldüğü ve arabulucular nezdinde bu sürecin tamamlanabileceği de şaşırtıcı detaylardan bir tanesidir. Maltepe avukat uzmanlığından bu konu hakkında detaylı bilgi alırsanız arabuluculuk örneklerinin görüldüğü ülkelerin genel olarak hukukta liberalleşme akımının bir parçası oldukları da dikkat çekmektedir.

Ülkemizde yer alan davalara baktığımız zaman kişilerin bireysel olarak bir hukuk seçme gibi bir alternatifleri bulunmamaktadır. Bu karar bizzat hakim tarafından verilmektedir. Hakimin hukuk seçimi konusunda temel aldığı ve bu seçim yetkisinin de dayandırıldığı belge ise Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu seçme sürecinin kişilere bırakılmaması tarafların birbirinin haklarını suiistimal etmelerinin önüne geçme adına da önemli önlemlerdendir.

Hakimlerin oraya koyacağı ilk adım taraflar arasında geçerliliğini koruyabilecek bir milli hukuk kavramı arayışıdır. Milli hukuk söz konusu ise süreç daha fazla karmaşıklaşmadan sonuçlanacaktır. Böyle bir ortak alan söz konusu değilse bakılacak olan nokta müşterek mutad meskenin nerede olduğudur. Bu kavram yaşamın sürdürüldüğü ikamet edilen mekan anlamına gelmektedir. Çift nerede ikamet ediyorsa oranın hukuku boşanma davası süresinde etkin bir şekilde kullanılacaktır. Maltepe boşanma avukatı aracılığı ile uzman görüşünü elde edebilir ve bir tarafın yabancı bir ülkeye mensup olduğu boşanma davalarını da daha kolay sonuçlandırabilirsiniz.

Yetkili Yabancı Hukuk ile Türk Hukuku Arasında Çatışma Bulunması Durumu

Türk hukuku ile yetkili yabancı hukuk arasında uyuşmazlık söz konusu olursa aykırılık yaratan hüküm uygulamaya koyulmayacaktır. Bu durum sadece bir ya da iki hükümden ibaretse maddelerin uygulanması es geçilerek durum çözüme kavuşturulabilir. Fakat daha büyük bir sorun mevcut ise sürecin yeniden gözden geçirilmesi söz konusu olabilmektedir.

Uygulanmasına karar verilen hukukun kesinlikle diğer hukukun hükümlerini ihlal etmemesi gerekmektedir. Örneğin bazı ülkelerin hukuk sistemleri arasında kadın ve erkeğe verilen haklar temelinde oldukça büyük farklılıklar söz konusudur. Hatta bazı durumlarda kadına bir boşanma hakkının dahi verilmediği ve bu konuda tüm hakkın erkeğe ait olduğu bile görülebilmektedir.

Kişisel menfaatlerin, maddi manevi hakların ve eğer varsa çocukların haklarının zedelenmemesi bu konuda mahkemenin önceliği olacaktır. Maltepe avukat desteği ile mahkemede seçilecek olan hukuk, çatışan hükümler ya da temelde bulunan farklılıklar konusunda bilginizi artırabilir, boşanma sürecinizin herhangi bir suiistimale sebebiyet vermeden haklarınız korunarak tamamlanmasını mümkün kılabilirsiniz.

Bir kadın boşanma davası açarsa hakları nelerdir?
Kadın boşanma davası açtığı takdirde belirli hakları bulunmaz. Boşanma davasını hangi taraf açarsa açsın çeşitli haklara sahip olmaz. Bu durum hem kadın hem de erkek için geçerlidir.
Boşanmada aldatma delilleri nelerdir?
Aldatma sebebiyle bir boşanma davası açıldı ise burada deliller en önemli detaydır. Deliller fotoğraf, mesaj, video, ses kaydı gibi çeşitli etmenlerdir.
Aldatan eşin telefon kayıtları nasıl alınır?
Aldatan eşin telefon kayıtları Emniyet Genel Müdürlüğü üzerinden alınabilir. Burada kişinin son görüşmeleri listeli bir çıktı şeklinde davada ispat niteliği olarak kullanılabilir.
Çekişmeli bosanma davasında hakim neler sorar?
Çekişmeli boşanma davalarında hakim taraflar arasında yaşanan olayda genel olarak psikolojik etkiler adına sorular sorar. Ortada bir çocuk varsa çocuğun nasıl bir yaşamı olduğundan, tarafların maliye durumunu ya da tanıkların beyanlarına ilişkin çeşitli sorular sorar.

İlginizi Çekebilir;

Bağcılar Avukat

Vatandaşlık Avukatı | İstanbul Vatandaşlık Avukatı

Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Avukat

Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakma (TCK 53)

Boşanma Süreci ve Kadın Hakları

Yorum yapın

Hemen Ara