0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Boşanma Sonucu Çocukların Velayeti Neye Göre Belirlenmektedir?

Hukuk sistemimize bakıldığı zaman çocukların eğitimlerine devam etmesi, bakılması ve barınma ihtiyaçlarının her birinin karşılanmasının sorumluluğu her iki tarafa da eşit bir şekilde yüklenmiştir. Bu nedenle boşanma söz konusu olduğu zaman çocukların bütün maddi sorumluluğunun erkeğe ait olduğu gibi bir yanılsamaya da düşmemelisiniz.

Çocukların bakımı için gerekli olan paradan daha önemlisi çocukların velayetlerinin hangi durumlarda hangi tarafta kaldığıdır. Boşanma sürecinin belki de en yorucu ve her iki taraf için de en acı verici taraflarının başında bu nokta gelmektedir. Maltepe boşanma avukatı sayesinde bu konuda profesyonel bir biçimde hizmet alabilir ve konu hakkında donanımlı bir uzmandan yardım alarak çocuklarınızın sizde kalması olasılığını da artırabilirsiniz.

Velayetin Anneye Verildiği Durumlar

Evlilik süresi kapsamında dünyaya gelen çocukların velayeti kanunlar tarafından hem anne hem de babaya eşit olarak verilmiştir. Boşanma durumunda veya gayri meşru bir çocuğun dünyaya gelmesi söz konusu olduğu zaman durum farklılaşmakta ve prosedürler de değişime uğramaktadır. Maltepe avukat bilgilendirmesi aracılığı ile anlaşıldığı üzere gayri meşru doğan bir çocuğun babasından yana sahip olmuş olduğu bir kan bağı mevcut olsa dahi velayetin anneye ait olduğunun altı çizilmelidir. Bu konuda babanın ekstra bir isteği söz konusu olmazsa ve mahkemeye başvurmazsa durum aynı şekilde yürürlükte kalmaya devam etmektedir.

Velayet söz konusu olduğu zaman uzmanlardan aldığınız bilgilerde sürekli olarak –çocuğun üstün yararı- şeklinde bir ibare ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu kavramı sağlıklı bir şekilde algılarsanız çocuğunuzun velayetini alabilmek adına uygun bir ortam ortaya çıkarmanız da o kadar kolay olacaktır.

Çocuğun fiziksel ve psikolojik gelişimi bakımından en elverişli ortama ve bireysel ilişkilere sahip olması manasına gelmektedir. Özellikle Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde çocuğun üstün haklarının muhafaza edilmesine çok büyük bir vurgu yapılmaktadır. Ülkemizde de bu tür evrensel beyannamelere uygunluğun esas alındığı gözden kaçırılmamalıdır.

Fiziksel gelişimin ve psikolojik gelişimin aynı derecede önemli olduğu bilinmelidir. Örneğin maddi olanaklar bakımından çok iyi bir ortam olsa da psikolojik olarak çocuğu zor duruma sokan bir ortam çocuğun velayetinin devredilmesi için uygun bir ölçüt değildir. Maltepe boşanma avukatı hem evrensel beyannameler kapsamında hem de hukukumuzu temel alarak size gerekli olan bilgilendirmeleri hatasız bir biçimde yapacaktır.

Çocuğun Mal Varlığının İdare Edilmesi

Çocuk 18 yaşını dolduruncaya kadar sahip olduğu mal varlığının yönetim hakkının velayeti elde eden kişiye aittir. Bu konuda Maltepe avukat uzmanlığından faydalanmak isteyen kişilerin oldukça çoğunlukta olduğu görülmektedir. Velayet sahibi olan kimse çocuğun mal varlığını kontrol ederken ve düzenlerken herhangi bir kuruma hesap verme yükümlülüğünde de değildir.

Bu hakkı da bizzat sahip olmuş olduğu velayetten elde etmektedir. Özellikle velayet sahibi olan kişinin maddi varlığının çocuğa bakacak seviyede olmaması durumunda çocuğun mal varlığından kullanılması ve çocuğun giderlerinin bu şekilde karşılanmasında da herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Fakat burada bazı istisnalar da söz konusudur.

Örneğin anne ya da baba çocuğun elinde bulunan ve yönetme hakkı da kendilerinde olan mal varlığını gereksiz bir şekilde kullanırsa ve çocuğun geleceği için bu mal varlığını korumazsa hâkim tam da bu esnada sürecin içerisine dahil olabilir. Hâkimin bu noktada bazı ültimatomlar vermesi ve kurallar koyması söz konusu olabilmektedir. Verilen talimatlar ve ültimatomlar anne veya babanın tavırlarında herhangi bir düzelmeye vesile olmadıysa hakim bu noktada malların koruma görevini kayyıma verebilir.

Call Now Button