0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Dayak Yiyorum Boşanma Avukatı

Türk Medeni Kanunu’nda darp bir boşanma sebebi olarak görülmektedir. Eşlerden birisinin tehdide ve şiddete maruz kalması durumunda boşanma hakkı vardır. Bu durumu yaşayan bireyler boşanma davası açabilirler ve bu haklı bir boşanma gerekçesi olarak kabul edilmektedir. Fiziksel şiddet nedeniyle boşanma davası açacak olan eşler ortak yaşamın kurulmasının imkânsız olduğunu öne sürerek boşanma sürecini başlatabilirler. Fiziksel şiddet ortak yaşam kurmayı ortada kaldıran bir eylemdir. Dayak sonrası ortaya çıkan psikolojik ve sosyal sorunlar ortaya çıkabilir. Boşanma davası açılması sonrasında sürecin etkili bir şekilde yürütülmesi gerekir. Dayak yiyorumdan boşanma avukatı ile daha kısa sürede kurtulabilirsiniz.

Şiddet kavramı günlük hayatında ki yerini korumaktadır. Şiddet dünyanın en ilkel davranış biçimidir. Anlaşmazlıklar her ilişkide ve her aile birliği içerisinde olabilecek oldukça doğan bir durumdur. Fakat işi içerisine darp ya da dayak girince evlilik birliği temelden sarsılmaktadır. Öte yandan bilinen genel bir yanlışta darp ve dayak nedeniyle boşanmaların sadece okumamış insanlarda olduğudur. İstatistikler ve avukat deneyimleri, oldukça yüksek eğitime sahip insanlar arasında da şiddetin azımsanamayacak kadar çok olduğunu göstermektedir. Ayrıca eşler içerisinde şiddet ağırlıklı olarak erkek tarafından uygulandığı da bilinen bir gerçektir.

Fiziksel şiddet veya dayak nedir?

Tokat atmak, yumruk atmak, hırpalamak, kolunu bükmek, boğazını sıkmak, saçını kesmek, kesici ir aletle yaralamak, vücutta sigara söndürmek, işkence yapmak, sağlıksız yaşam koşullarında yaşamaya mecbur bırakmak, sağlık hizmetlerinden yararlanmasına engel olmak gibi eylemler fiziksel şiddet kapsamına girmektedir. Fiziksel şiddetin derecesi davanın sürecinde oldukça etkilidir. Şiddeti uygulayan kişi kusurlu kişidir.

Dayak nedeniyle boşanma davası süreci nasıl işler?

Fiziksel şiddet nedeniyle boşanma davası açmak isteyen bireyler, yaşadıkları yerdeki Aile Mahkemelerine başvurabilirler, eğer ikamet ettikleri bölgede Aile Mahkemesi bulunmuyorsa Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurabilirler. Dayak nedeniyle açılan boşanma davaları karşı tarafı kusurlu olduğunu kıldığı için savunma etkili ve doğru bir şekilde yapılmalıdır. Karşı tarafa yöneltilen bir suçlama olduğu için iddia ispatlanabilir olmalıdır. Aksi takdirde dava reddedile bilinir. İspat durumu ise farklı şekillerde yapılabilir. Örneğin; sağlık kuruluşlarından alınan bir darp raporu, tanık beyanları gibi… Ayrıca kolluk kuvvetlerine herhangi bir şikâyette bulunulduysa bu durumda bir ispat niteliği taşıyabilir.

Dayak yiyen biri boşanmak ne yapmalı?

 • Şiddet eylemi sonrasında en yakın kolluk kuvvetine başvurun.
 • Karakola gidene kadar hiçbir şekilde yüzünüzü dâhil silmeyin. Her şiddet emaresi bir delildir.
 • Karakolda şiddet uygulayan eşte şikâyetçi olun ve soruşturma açılmasını isteyin.
 • Polisten sizi doktor kontrolüne götürmelerini talep edin.
 • Doktordan aldığın darp raporunu mutlaka saklayın
 • Boşanma davası açılırken Aile Mahkemeleri ya da Cumhuriyet Savcılıklarından koruma talep edin, eşinizin evden uzaklaştırılması ya da iletişim yasağı gibi uygulamalardan yararlanma hakkınız olduğunu unutmayın.
 • Görgü şahitlerini boşanma davanızda tanık olarak gösterin.

Suç duyurusunda bulunmak önemlidir

Darp nedeniyle uygulanan şiddetin ölçüsü oldukça önemlidir. Şiddetin hangi boyutlara geldiğini darp raporları ile ispat edebilirsiniz. Dayak nedeniyle açılan boşanma davaları için öncelikle ve en önemlisi suç duyurusunda bulunulması gereklidir. Aksi takdirde kolluk kuvvetleri herhangi bir savcılık kararı olmadan kovuşturma ve soruşturma sürecine başvuramaz. Bütün sürecin başladığı nokta suç duyurusunda bulunulmasıdır. Suç duyurusunda bulunulması eşler tarafından korkulu bir süreç olarak görüle bilinir. Suç duyurusunda bulunulduğu sırada şiddetin artacağı düşüncesi nedeniyle eşler tedirginlik yaşamaktadır. Bu gibi durumlar koruyu ve önleyici taleplerde bulunabilirler.

Fiziksel şiddet yüzünden boşanma davası hangi sonuçlarla bitebilir?

Dayak nedeniyle açılan boşanma davalarında çocukların velayeti, nafaka gibi işlemler daha az kusurlu olan tarafın lehinedir. Hâkim, mağdur tarafın dava sürecinde masraflarının karşılanma için tedbir nafakası kararı verebilir. Çekilmeli boşanma şeklinde gerçekleşecek olan dava, iddiaların ispat edilmesi ile oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Çekişmeli boşanma da hâkim çocukların velayetine kendi karar verir. Kusurlu tarafın çocukları alma ihtimali düşük görülse de sosyal uzmanların yaptığı çalışmalar bu konuda belirleyici olmaktadır, çok düşük bir ihtimal de olsa çocuklar kusurlu tarafa da verilmektedir. Velayet davasının boşanma davasından ayrı düşülmesi eşlerin yararınadır.

Açılan dava reddedilirse ne olur?

Boşanma davası sürecinde etkili bir boşanma avukatına başvurulması eşlerin yararınadır. Eğer ki açılan dava doğru bir şekilde yönetilmezse ve iddialar ispatlanamazsa hâkim tarafından reddedilecektir. Bu durumda ise 3 sene boyunca taraflar yeni bir boşanma davası açamazlar. Bu gibi durumlarla karşı karşıya kalmamak için dayak yiyorum boşanma avukatı arıyorum diyorsanız uzman ve becerikli bir avukattan yardım almanı önemlidir.

Dayak nedeniyle boşanmak isteyenlere önleyici uygulamalar

Dayan nedeniyle boşanma süreci oldukça yıpratıcı ve zordur. Fiziksel şiddete maruz kalan kişi de hem psikolojik hem de sosyal sorunlar baş gösterebilir. Bu gibi durumlar çok sık rastlandığı için aile içi şiddet sorununa önleyici uygulamalar getirilmiştir. Dayak yiyorum boşanma avukatı ihtiyacım var diyorsanız çok mantıklı bir yaklaşım sergiliyor olduğunuz ortadadır. Çünkü dayak nedeniyle boşanma süreci etkili bir şekilde yürütülmesi gerekir. Aksi takdirde boşanma davasından istenilen sonuç elde edilemeyebilir hatta boşanma sonrası hak kaybı ile karşı karşıya bile kalına bilinir. Eşinden dayak yiyen kişi için farklı önleyici uygulamalar da söz konusudur. Kadına karşı ve aile içi şiddetin engellenmesi adına şiddet uygulan kişi hakkında uzaklaştırma kararı verilebilir.

Uzaklaştırma kararının kapsamı nedir?

 • Evden uzaklaştırma: Şiddet uygulayan kişinin yaşadığı evden uzaklaştırılması ve yaşanılan evin korunan kişilere bırakılmasını içerir.
 • Çocuklara yaklaşma yasağı: Eşe ve aile içi şiddetin gözlendiği durumlarda şiddet uygulayan kişinin çocuklarını görmesi üzerine yakalar konabilir.
 • Hakaret yasağı: Korunan kişiye aşağılama, şiddet ve hakaret içerikli söz ve davranışların engellemesini içeren yasaktır.
 • Adrese yaklaşmama yasağı: Şiddet uygulayan kişinin korunana kişilerin ev, okul ve işyeri gibi adreslerine yaklaşması yasaklanabilir.
 • İletişim yasağı: Korunan kişilerin her türlü iletişim aracı vasıtasıyla rahatsız edilmesi engellenebilir.
 • Eşyalara zarar verme yasağı: Korunan kişilerin eşyalarına zarar verilmesini engelleyen yasak biçimidir.
 • Çocukların görüşmesinin refakatçi eşliğine bırakılması: Çocuklarla ilgili önceden bir ilişki kurma kararı verildiyse, çocukları ilişki kurulması durumunun refakatçi eşliğinde yapılmasını kapsayan bir yasaklamadı.
 • Silah teslimi: Eğer ki şiddet uygulayan kişinin ruhsatlı silahı varsa kolluk kuvvetleri tarafından el konulabilir.
 • Alkol ve uyuşturucu yasağı: Şiddet uygulayan kişi alkol ve uyuşturucu etkisindeyken korunan kişilere yaklaşmasını engellenir.
 • Sağlık kuruluşlarına başvurma ve tedavi: Şiddet uygulayan kişinin sağlık kuruluşlarına başvurması ve tedavi edilmesi zorunlu kılan karardır.

Uzaklaştırma kararı nasıl alını?

Uzaklaştırma kararı veya koruma tedbiri haklarından faydalanabilmek için kolluk kuvvetleri, Cumhuriyet Savcılığı veya Aile Mahkemesine başvuruda bulunulması gerekmektedir. Şiddet, hakaret gibi eylemlerin polis veya jandarma tarafından tutanağa yazılmış olması ve Cumhuriyet Savcılığı veya Ailem Mahkemesine dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.

Koruma tedbiri kararının ihlalinin sonuçları nelerdir?

Koruma tedbiri kararının ihlal edilmesi durumunda hapis cezası uygulanır. Ayrıca ihlalin tekrarlanması üzerine hapis cezaları katlanarak ilerler. Dayak yediğiniz andan itibaren bir avukat yardımıyla yasal haklarınızı kullanabilir ve boşanma davası açabilirsiniz..

Call Now Button