0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Boşanmaya Götüren Sebepler Nelerdir?

Boşanma davalarının açılmasında 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre özel ya da genel sebeplerden biri ya da birilerinin belirtilmiş olması gerekir. Kanunda boşanma nedenleri genel ve özel olarak iki farklı kategoride değerlendirilmektedir. Boşanmak isteyen kişilerin özel ya da genel nedenlerden birini seçmelerinin altında yatan neden olarak da evlilik temelinin sarsılmış olması aranmaktadır. Bu nedenle evliliğin devam ettirilemeyecek olması boşanma davalarının açılmasında aranılan ilk şartlardan biridir.

Türkiye’de En Fazla Boşanma Davalarının Açılma Nedenleri

Maltepe boşanma avukatı olarak 11 yıllık tecrübemizde birçok boşanma davasına tanık olduk. Türkiye’de bu alanda en fazla dava açılma nedenlerini ise şu şekilde sıralayabiliriz;

İlgisizlik nedeniyle eşlerin boşanma isteği; Eşlerin evlilikleri boyunca ya da belirli bir dönemden sonra ilginin azalmasından dolayı boşanma sürecine girebilmektedirler. Eşlerin birbirlerine olan ilgisizliklerinin yanı sıra çocuklara olan ilgisizlikler, ailelere, eşlere ve dostlar olan ilgisizlikler nedeniyle de boşanma davaları açılmaktadır.

Aldatma nedeniyle eşlerin boşanma isteği; Eşlerin evlenirken birbirlerine verdikleri sadakat sözlerinin yerine getirmemeleri neticesinde evlilik kurumunun temelinden sarsılmasıyla açılan davaların nedenleridir zina.

Duygusal ya da cinsel olarak farklı kişilerle kurulan her türlü ilişki aldatmaya girmektedir. Eşler bu tarz bir durumla karşılaşmaları halinde aldatıldıklarını öğrendikten 6 ay içinde boşanma davasını açmaları gerekmektedir.

Evin ter edilmesi nedeniyle eşlerin boşanma isteği; Eşlerden birinin evi terk etmesinden dolayı dava açılabileceği gibi, eşin eve uğramaması, evin kilidinin değiştirilmesi neticesinde eve girememesi, eşin sürekli olarak ailesine gönderilmesi gibi nedenlerden dolayı da bu sebep gösterilerek dava açılmaktadır. Bu davanın açılması için terk eden eşe evi terk etmesinden itibaren 4 ay ihtar gönderilmesi gerekir. Eve dönüş yapılmaması halinde 2 ay sonrasında dava açılmalıdır.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşlerin boşanma isteği; Türkiye’de en fazla boşanma davasının açılmadığı nedenlerden biridir. Eşlerin sürekli olarak kavga etmeleri ve evlilik temelinin sarsılması neticesinde açılan davalardır.

Eşlerden birinin diğerinin hayatına kast etmesi nedeniyle boşanma; Evlilik kurumunun temelden sarsılmasının en birincil nedenlerinden biri şiddettir. Şiddetin her türlüsü boşanma nedeni olarak gösterilirken ileri seviyeye gelen şiddet olaylarında hayata kast edilmesi de Türkiye’de boşanma sebepleri arasında yer almaktadır.

Bu tarz bir nedenden dolayı dava açılmasıyla birlikte hayatı tehlikede olan eş için koruma kararı alınması, kişinin ev ve iş çevresinden hayata kast eden eşin uzaklaştırılması gibi tedbir kararları da alınmaktadır. Maltepe boşanma avukatı olarak bu kararların alınması konusunda da sizlerin yanında olmakta hukuki işlemleri yapmaktayız.

Boşanma Davaları Açılmasında Gösterilen Diğer Nedenler

Maltepe avukat hizmetlerimiz içinde yer alan boşanma davalarında sıklıkla karşılaşılan sebepler dışında da boşanma davaları açıldığını gördük. Bu nedenlerin başında erkeklerin çalışmaması gelmektedir.

Evin geçiminin sağlanmaması, maddi destek verilmemesi gibi nedenlerden dolayı kadınlar eşlerine boşanma davası açabilmektedirler.

Kadınlar kadar erkeklerde evlilik sürecinde eşlerinin ev işlerini yerine getirmemeleri konusunda da boşanma davası açabilmektedirler. Kanunlar önünde kadın ve erkek eşit haklara sahip olsalar da sıklıkla evin geçimi erkeğe, ev işleri de kadınlara adanmış görevlerdir. Bunların yerine getirilmemesi halinde evlilik kurumunda sarsılmalar başlamaktadır.

Evlilik temellerinden biri de güven konusudur. Aldatma da olduğu gibi sürekli yalan söylenmesi de boşanmaya götüren nedenlerdendir. Eşlerden birinin ya da her ikisinin sürekli olarak birbirlerine yalan söylemeleri aralarında ki güven duygusunu zedelemekte bu da evliliğe zarar vermektedir. Evliliğin temelden sarsılması nedeniyle de boşanma davaları açılmaktadır.

Evliliklerin boşanmaya sürüklenmesinin altında yatan bir diğer neden de güven sarsıcı davranışların sergilenmesidir. Güven evliliğin olmazsa olmaz temellerindendir. Güvenin sarsılması demek evliliğin temelden sarsılması anlamına geldiği için geçerli bir neden olarak kabul edilmekte ve boşanma davası sebepleri arasında kabul edilmektedir. Maltepe avukat büromuzda boşanma süreciyle ilgili aradığınız tüm sorulara yanıt bulabilmektesiniz. Yapmanız gereken iletişim kanallarımızdan birini tercih ederek bizimle irtibata geçmektir.

Call Now Button