Maltepe Avukat- Maltepe Hukuk Bürosu

Maltepe Avukat olarak İstanbul İli Maltepe İlçesinde Hukuk Büromuz verdiği hukuksal danışmanlık hizmetleri İş Hukuku, İcra Hukuku, Aile Hukuku ve Ceza Hukuku üzerinedir.

Maltepe Avukatı olarak hukuk büromuzdan yardım almak İçin Bize 0 532 051 26 08 Nolu Numaramızdan Ulaşabilirsiniz.

1-) İş Hukuku-Maltepe İşçi Avukatı

Maltepe Avukat olarak tanımlanan hukuk büromuz İş Hukuku alanında Kıdem ve İhbar Tazminatı, Fazla Mesai Ücreti, Genel Tatil Ücreti, Hafta Tatili Ücreti, Yıllık Ücretli İzin Alacaklarınızın tahsili için İş Mahkemeleri bünyesinde davanızın açılması takip edilmesi ve sonuçlandırılması için hizmet vermekteyiz. Ülkemizde ki çalışan işçilerin en büyük sorunlarında biri gerçek ücretleri üzerinden sigorta primlerinin ödenmemesidir. Primlerin eksik yatırılması işçinin Kıdem ve İhbar Tazminatı alacaklarını ve diğer tüm alacaklarını da etkilemektedir. Bu nedenle iş davalarında en önemli unsur işçinin gerçek ücretinin İş Mahkemesi önünde tespit edilmesini sağlamaktır.

İşçilerin ikinci en büyük sorunu ise haftalık çalıştıkları saat kadar ücretlerinin karşılığını alamamalarıdır.  İş Kanunu göre bir işçinin birer saatlik yemek araları çıkarıldığında haftalık 45 Saat dan fazla çalışması halinde bu çalışmalarının saat başı ücretinin 1.5 katı kadar ücretini almaları gerekmektedir. Ayrıca işçilerin hafta tatil çalışması, dini ve milli bayram çalışmaları karşılıklarında aynı şekilde ödenmesi gerekmektedir. Maltepe Hukuk Bürosu olarak bizler müvekkilimizin yaptığı fazla mesailerini bayram çalışmalarını dinletilecek tanıklar İş Mahkemesinde ispatlanması üzerine yoğunlaşmaktayız.

Maltepe Hukuk Bürosu olarak Avukatlarımız işe iade davaların müvekkilimizin anlatımları doğrultusunda fesih geçersizliğini ispat etmeye çalışmaktayız. İşe iade davasının açılabilmesi için iş yerinde 30 işçiden fazla çalışan olması, işçinin 6 aylık kıdemi bulunması  ve fesih bildirimi yapıldıktan sonra 30 gün içinde işe iade davası açılması gerekmektedir.

Maltepe Avukat olarak yaşanan iş kazalarında işçilerin Sosyal Güvenlik Kurumu Bünyesinde başvurularını yapmak Maluliyet ve Kusur Oranlarının tespiti için başvuruları yapmaktayız. Sosyal Güvenlik Kurumundan bu sonuçların en hızlı şekilde hazırlanması sağlamaktayız. Kusur ve Maluliyet oranlarının tespiti ile İş Mahkemesinde Maddi ve Manevi Tazminat davanızı açmaktayız. Eğer İş Kazasının Tespit edilemez ise İş Mahkemesinde İş Kazasının Tespiti davası açmaktayız.

Maltepe Avukat olarak Hizmet Tespiti Davaları da İş davalarımızın büyük bir bölümünü almaktadır. Türkiye’nin en büyük sorunlarında birisi olan işçilerin kaçak çalıştırılmasıdır. Bu nedenle mutlaka ki işçiler E Devlet Şifresi alarak Hizmet Dökümlerini kontrol etmelidir.

2-) İcra Hukuku – Maltepe İcra Avukatı

Maltepe Avukat olarak bilinen hukuk büromuz İcra Hukuku alanında Kambiyo Vasfını Taşıyan evrakların icrası, Fatura alacağının icrası, Karşılıksız Çek nedeniyle Ceza Davasının açılması, Haciz uygulaması, Taahhüt alımı ve Taahhüdü İhlal davasının açılımı, menkul ve gayrimenkulların satımı için müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Karşılıksız Çek cezasının kalkması ile birlikte ülkemizde çekin ticarette kullanım değerini ve önemi kaybetmiştir. Ancak yeni çek yasası ile birlikte karşılıksız çeklere hapis cezası uygulanmaya başlanmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken hususlar ise çekin 10 gün içinde karşılıksız kaşesi vurulması, karşılıksız kaşesi vurulduğu tarihten itibaren 3 ay için şikayette bulunmak ve çeki yazdıran kişinin şikayette bulunması gerekmektedir. Bu şartlara haiz çekler hakkında karşılıksız çekten dolayı şikayette bulunulmakta ve ceza alınmaktadır.

Taahhüdü ihlal ise icra takiplerinin tahsili için kullanılan önemli araçlardan birisidir. Borçlu icra dairesinde veya haciz esnasında borcun tamamını belli taksitler karşılığında ödeyeceğini taahhüt etmektedir. Borçlu verdiği taahhüt tarihlerine uymaması halinde İcra Ceza Mahkemesine yapılacak şikayet ile borçlunun 3 ay tazyik hapsi alması sağlanacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken hususlar ise haciz anında alınan taahhüt için borçluya taahhüdü kabul muhtırası gönderilmeli ve taahhüt alınırken işleyecek bakiye faizden feragat edilmelidir.

Maltepe İcra Avukatı olarak mahalinde hacze gitmek, istihkaklı haciz yapmak, borçlunun menkul ve gayrimenkullarının satılmasını sağlamak verdiğimiz hizmetler arasındadır.

3-) Aile Hukuku – Maltepe Boşanma Avukatı

Maltepe Avukat olarak hukuk büromuz Aile Hukuku alanın anlaşmalı ve çekişmeli boşanma, velayetin nezi, nafakanın artırımı, mal rejiminin tasfiyesi, babalık  ve nesebin düzeltilmesi davalarında müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Maltepe Boşanma Avukatı olarak Avukatlarımız anlaşmalı boşanma davalarında isteklerinize uygun boşanma protokolü hazırlayarak en kısa süre içersinde duruşma günü almaktadır. Boşanma protokolü hazırlanırken taraflar isteklerini ile vazgeçtikleri talepleri de protokole eksiksizce yazılmalıdır. Bu şekilde gerçekleştirilen boşanma sonrası tarafların protokoldeki eksiklerden yararlanarak farklı davalar açması engellenmektedir. Tarafların nafaka talepleri yıllık tefe tüfe oranında artışı istenmelidir. Bununla birlikte müvekkillerimiz boşanma kararının kesinleşmesi için temyizden feragat yetkisini mutlaka ki vekalete eklemelidirler.

Maltepe Hukuk Bürosu olarak çekişmeli boşanma davasında müvekkillerimizin yaşadığı sorunları en iyi şekilde anlayarak dava dilekçesine yansıtmaya çalışmaktayız. Çekişmeli boşanma davaları  bir ile bir buçuk yıl sürmesi nedeniyle yaşanan süreçte müvekkillerimizin en az şekilde etkilenmesi sağlamaktayız. Müvekkillerimizin istekleri doğrultusunda maddi ve manevi tazminatı ile nafaka taleplerini davacının ekonomik durumunu eksiksiz şekilde araştırarak en üst seviyede kabul edilmesini saplamaktayız.

Maltepe Avukat olarak müşterek çocuğun en iyi şekilde bakılabilmesi için velayeti isteyen müvekkilimiz dahi olsa isteklerin gerçeklik boyutu incelemekteyiz. Müşterek çocuk müvekkilimiz yanında daha iyi bir eğitim alacak ve düzenli bir hayat sürebilecek ise konu hakkında inceleme yapılarak velayetin nezi davasını açmaktayız. Ancak müvekkilimizin istekleri müşterek çocuğun düzenini bozacak veya eğitimi kötü etkileyecek ise bu konuda dava açmamasını tavsiye etmekteyiz.

Açtığınız anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarında nafakanın aylık tefe tüfe oranın artırılması talep edilmemiş ise nafaka miktarları zaman içerisinde ihtiyaçları karşılamaz hale gelmektedir. Bu nedenle öncelikle açılacak boşanma davalarında nafaka miktarlarının yıllık enflasyon oranında artışı talep edilmelidir. Ancak yıllar içinde ihtiyaçların değişmesi mesela müşterek çocuğun okula başlaması nafaka yükümlüsünün ekonomik gücünün artması ve sizin azalması halinde nafakanın artırılması davası açılabilecektir. Bu davalarda tarafların şartlarının  ve ekonomik durumun değiştiği ispat edilmelidir.

Maltepe Avukat olarak mal rejimin tavsiyesi davasında müvekkillerimize sürecin en iyi şekilde yönetilmesi için hizmet vermekteyiz. Mal rejimin tavsiyesi davası boşanma davası ile aynı zamanda açılabilecek ama aynı dilekçe içerisinde istenemeyecektir. Mal rejiminin tasfiyesi davası açıldığında boşanma davasının kesinleşmesini bekleyecektir. Boşanma davasının kesinleşmesi sonrasında mal rejiminin tasfiyesi davası görülmeye başlayacaktır. Ancak söz konusu dava açılarak tasfiyeye sokulacak mallar üzerine tedbir konulabilecektir.

4-) Ceza Hukuku – Maltepe Ceza Avukatı

Maltepe Avukat olarak Asliye Ceza , Çocuk Ceza ve Ağır Ceza davalarında müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/karsiliksiz-cek-yasasinda-son-durum-2019.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/karsiliksiz-cek-2019.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/beykoz-ruzgarlibahce-mahallesi-avukat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/beykoz-akbaba-mahallesi-bosanma-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanma-davalari-hakkinda-merak-edilenler.html

“Maltepe Avukat- Maltepe Hukuk Bürosu” üzerine 5 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara