0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Haberler

Anasayfa » Haberler (10. Sayfa )
Türkiye Vatandaşının Yurtdışında Suç İşlemesi ve Yargılanması
Bir Türk vatandaşı da yurtdışında suç işleyerek yargılanabilir. Türk vatandaşının kanunun 13. Maddesinde belirtilen suçların haricinde kanuna göre hapis cezasının...
Örgüt Propagandası Suçu ve Cezası
Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2 maddesi ve Türk Ceza Kanunu’nun 220/8 maddelerinde belirlenen propaganda suçu, bir bütün olarak toplumun ya da...
Organ Ve Doku Ticareti Suçu Ve Cezası
Hayatta olan veya olmayan bir kişinin kendi isteği dışında herhangi bir organının veya bir dokusunun yasal olmayan şekillerde alınıp ticari...
Suçu Bildirmeme Suçu ve Cezası
Türk Ceza Kanunu’nda Suçu Bildirmeme Suçu ve Cezası başlığı altında toplanabilecek suçlar arasında, suçu bildirmeme fiilleri de yer almaktadır. İnceleme...
Suça İştirak, Azmettirme, Yardım Etme ve Cezası
Suça İştirak İzlenecek suçun icra kısmına geçmesi halinde birden fazla kişi tarafından fikirlerinin ve eylemlerinin birleşmesi sonucunda suçun birlikte işlenmesidir....
Suçluların İadesi (Geri Verilmesi) Şartları
Yaşadığı ülkede suç işleyerek ceza almamak için yurtdışına kaçan kişilerin amacı suçu işlediği ülkeden başka bir ülkeye kaçarak hayatını idame...
Örgüte Silah Sağlama Suçu ve Cezası (TCK 315)
Örgüte silah sağlama suçu ve cezası nedir sorusunun cevabı, silahlı faaliyette bulunan bir örgüte, silah temin etme, üretme, ülkeye sokma...
Mühürde Sahtecilik Suçu ve Cezası
Mühürde Sahtecilik Suçu ve Cezası Nedir? Sorusunun cevabını açıklayacak olursak. Türk Ceza Kanunu’nun 202. Maddesine göre mühürde sahtecilik suçu ve...
Yağma (Gasp) Suçu ve Cezası
Özgürlük, yakın tarihte anlam kazanan ve eskiden herkesin faydalanamayacağı bir durumdu. Şimdi ise kişilerin doğuştan sahip olduğu bir hak olarak...
Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar ve Cezaları
İnsan yaşamı her alanda olduğu gibi ceza hukukunda da önemli bir noktaya sahip, bundan dolayı da yapılan kanunlar üzerine insan...
Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ve Cezası
TCK’nin 5237 Sayılı yasanın 104. Maddesi esasına göre reşit olmayanla cinsel ilişki bağımsız bir hal almıştır. Cebir, tehdit ve hileye...
Yağma (Gasp) Suçu Malın Değerinin Azlığı
Toplumun huzurunu, refahını ve düzenini koruyan hukuk kurallarıdır. Bu kurallar statü, cinsiyet, yaş gibi temel kriterleri gözetmeksizin herkese uygulanır. Tabi...
Haberleşmenin Engellenmesi Suçu Ve Cezası
Haberleşme özgürlüğü anayasanın 22. Maddesi ile düzenlenmiştir. Haberleşmenin gizliliği esas alınarak kamunlar kapsamında haberleşme hürriyeti ikesi ile haberleşme hakkı korunmaktadır....
Haksız Rekabet Suçu ve Cezası (TTK62)
Haksız rekabet suçu ve cezası nedir diyenler için kısaca kişinin yaptığı işte yanlış bilgilerle rekabet oluşturması, rakibini kötüleyerek algı oluşturması...
İntihara Yönlendirme Suçu ve Cezası (TCK 84)
Bir kişinin kendi kararı ile hayatına son verme ve bunu eyleme geçirme hali intihar olarak tanımlanmaktadır. İntihar etmek bir suç...
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB)
Yargılama sonucunda sanığın 2 yıl ya da altında hapis veya adli para cezası aldığı durumlarda mahkeme kurulunun incelemesi ve gerekli...
İşkence Suçu Şartları ve Cezası
Ülkeye, devletlere ya da gruplara göre değişen kurallardan bahsedilebilir. Fakat tarih boyunca savaşın uğramadığı topraklardan bahsetmek pek mümkün değildir. Günümüzde...
Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlanması Suçu
Hukuk kuralları içerisinde haksız kazanç sağlamanın sonucu bellidir. Genelde Türkiye’de olduğu gibi diğer ülkelerde de kabul gören ya da desteklenen...
Call Now ButtonHemen Ara