0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Haberler

Anasayfa » Haberler (5. Sayfa )
Duruşmanın Başlaması Ve Duruşmada Hazır Bulunacak Kişiler
Tüm mahkemelerde amaç gerçek ve adil sonuca ulaşmaktır.  Dolayısıyla her yargılama usulüne uygun şekilde yapılmalıdır. Gerçek adalet usulüne uygun, olması...
Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu ve Cezası
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 235. ve 236. Maddelerinde yer alan bilgiye göre; kamu kurumu ya da kuruluşları, kamu kurumu...
Çevrenin Kasten Veya Taksirle Kirletilmesi Suçu
Kanunlarla belirlenen yasalar dışında herhangi bir şekilde, belirlenen teknik şartlar haricinde atıkları suya, havaya veya toprağa çevrenin kasten veya taksirle...
Duruşmada Ses, Foto Veya Video Kaydı Alma Yasağı
Mahkemede duruşma başladıktan sonra mahkemenin görüldüğü bina içinde veya dışında her türlü ses ve görüntü kaydeden cihazlarla duruşmayı kaydetmek suç...
Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma Suçu (TCK 170)
Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak kişilerin sağlıklarına, hayati durumlarına ve malvarlıklarına bilerek ve kontrollü olarak, sosyal yaşamlarını tehlikeye sokma durumudur....
Ceza Hukukunda Genel Af ve Özel Af
Toplumun ve bunun sistemleşmiş hali olan devlet yapısının sağlam kalmasını sağlayan hukuktur. Detaylandırılan ve her duruma uyması için sürekli güncellenen...
Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu ve Cezası
Cumhurbaşkanına hakaret suçu, TCK’nın 299. Maddesi ile düzenlenmiş olup diğer hakaret genel hükümlerden farklılık göstermektedir. Bu düzenleme farklılığının temel nedeni...
Duruşmada Kapalılık (Gizli Duruşma) Ve Açıklık Kararı
Türkiye cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk devletlerinde tüm duruşmaların açık bir şekilde uygulanma zorunluluğu bulunmaktadır. Duruşmalarda kapalılık ve açıklık durumları...
Ceza Muhakemesinde Elkoyma Kararı ve Uygulaması
El Koyma Kararı Nedir? Soruşturma esnasında delil oluşturabilecek ve ileriki süreçlerde müsaderesine hükmedilebilecek her türden eşyanın zilyedinin kişinin rızası dışında...
Ceza Muhakemesinde Hukuka Aykırı Deliller
Herkesin huzurunu sağlayabilmek adına işleyen hukuk kuralları, yöntemleri itibariyle de sorgulanabilir ve değiştirilebilmektedir. Amaç doğru bilgiye ulaşmak ve kanunları adil...
Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti Suçu
Dünya üzerinde şu an tarih boyunca yaşayan en kalabalık insan nüfusu bulunuyor. Toplumların ihtiyaçları ise kültür, ekonomi, evrensel haklar gibi...
Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma (TCK 53)
Türk Ceza Kanunu’na göre bir kişi işlediği suçlar nedeniyle bazı haklarını belirli bir süre ile kaybedebilir. Çok sık merak edilen...
Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması Suçu
Kanunumuza göre başkasının kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçu, kişinin suçu işlerken ceza almamak için adalet sistemini yanıltıcı bir yöntem...
Akıl Sağlığı Veya Zayıflığının Ceza Ehliyetine Etkisi
Ceza hukukunda bir suçlunun akli dengesinin yerinde olup olmaması büyük önem taşımaktadır. Buna göre akıl sağlığı ve zayıflığının ceza ehliyetine...
Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini (Kara Para) Aklama Suçu
Hukuk; toplumun genel yararını sağlamak için konulan ve kamu gücüyle desteklenen kaide, hak ve kanunların bütünüdür. Bireylerin birbirleriyle, toplumla ve...
Cinsel İstismar Suçu ve Cezası
Cinsel İstismar Suçunun Cezası yüksek oranda olup TCK 103. Maddesinde çocuğun cinsel istismarı suçu için 8 ila 15 yıl arası...
Cebir Suçu ve Cezası (TCK 108)
Kişilerin zorla ya da zor kullanarak bir suç işlemesine neden olma durumuna cebir denir. Türk Ceza Kanunu’nda Cebir Suçu ve...
Ceza Hukukunda Hata (Yanılma) Halleri (TCK 30)
Ceza hukukunda hata ( yanılma ) halleri ( TCK 30 ) kapsamında temel unsur failde mevcut olan gerçek niyet ile...
Call Now Button