0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Haberler

Anasayfa » Haberler (8. Sayfa )
Haksız Arama Suçu ve Cezası (TCK 120)
Bireylerin kanuna aykırı bir şekilde üstünün aranması, hiçbir neden göstermeden eşyasının aranması, Türk Ceza Kanunu’nda Haksız Arama Suçu olarak geçer....
İnsan Üzerinde Deney Suçu Ve Cezası
Tıbbın ilerlemesi ile birlikte her geçen gün sağlıkla ilgili yeni gelişmeler meydana gelmektedir. Durum böyle olunca tıbbi araştırmalar ve deneylerde...
Gizliliğin İhlali Suçu ve Cezası (TCK 285)
Tahkikat ve takibat süresince yapılan ve içeriği gereği kimsenin bilmemesi gereken birtakım işlemlerin gizliliğinin bozulması, Türk Ceza Kanunu’nun 285. Maddesine...
Kıymetli Damgada Sahtecilik Suçu ve Cezası
TCK’nin 199. Maddesi esasına göre kıymetli damgada sahtecilik suçuna yer verilmiştir. Kamu görevine karşı suçlar bölümünde de yer almaktadır. Ayrıca...
Cinsel Saldırı Suçları ve Cezaları
Cinsel saldırı suçu, tatmin olma amacıyla herhangi bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi sonucu fiziksel temas kurulmasıdır. Cinsel Saldırı Suçları...
Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması (TCK 171)
Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması herhangi bir hayatını ya da malvarlığını dikkat etmediği özensiz davranışlarıyla ve tedbirsiz davranması sonucuyla istemeyerek...
Duruşmanın Başlaması Ve Duruşmada Hazır Bulunacak Kişiler
Tüm mahkemelerde amaç gerçek ve adil sonuca ulaşmaktır.  Dolayısıyla her yargılama usulüne uygun şekilde yapılmalıdır. Gerçek adalet usulüne uygun, olması...
Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu ve Cezası
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 235. ve 236. Maddelerinde yer alan bilgiye göre; kamu kurumu ya da kuruluşları, kamu kurumu...
Çevrenin Kasten Veya Taksirle Kirletilmesi Suçu
Kanunlarla belirlenen yasalar dışında herhangi bir şekilde, belirlenen teknik şartlar haricinde atıkları suya, havaya veya toprağa çevrenin kasten veya taksirle...
Duruşmada Ses, Foto Veya Video Kaydı Alma Yasağı
Mahkemede duruşma başladıktan sonra mahkemenin görüldüğü bina içinde veya dışında her türlü ses ve görüntü kaydeden cihazlarla duruşmayı kaydetmek suç...
Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma Suçu (TCK 170)
Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak kişilerin sağlıklarına, hayati durumlarına ve malvarlıklarına bilerek ve kontrollü olarak, sosyal yaşamlarını tehlikeye sokma durumudur....
Ceza Hukukunda Genel Af ve Özel Af
Toplumun ve bunun sistemleşmiş hali olan devlet yapısının sağlam kalmasını sağlayan hukuktur. Detaylandırılan ve her duruma uyması için sürekli güncellenen...
Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu ve Cezası
Cumhurbaşkanına hakaret suçu, TCK’nın 299. Maddesi ile düzenlenmiş olup diğer hakaret genel hükümlerden farklılık göstermektedir. Bu düzenleme farklılığının temel nedeni...
Duruşmada Kapalılık (Gizli Duruşma) Ve Açıklık Kararı
Türkiye cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk devletlerinde tüm duruşmaların açık bir şekilde uygulanma zorunluluğu bulunmaktadır. Duruşmalarda kapalılık ve açıklık durumları...
Ceza Muhakemesinde Elkoyma Kararı ve Uygulaması
El Koyma Kararı Nedir? Soruşturma esnasında delil oluşturabilecek ve ileriki süreçlerde müsaderesine hükmedilebilecek her türden eşyanın zilyedinin kişinin rızası dışında...
Ceza Muhakemesinde Hukuka Aykırı Deliller
Herkesin huzurunu sağlayabilmek adına işleyen hukuk kuralları, yöntemleri itibariyle de sorgulanabilir ve değiştirilebilmektedir. Amaç doğru bilgiye ulaşmak ve kanunları adil...
Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti Suçu
Dünya üzerinde şu an tarih boyunca yaşayan en kalabalık insan nüfusu bulunuyor. Toplumların ihtiyaçları ise kültür, ekonomi, evrensel haklar gibi...
Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma (TCK 53)
Türk Ceza Kanunu’na göre bir kişi işlediği suçlar nedeniyle bazı haklarını belirli bir süre ile kaybedebilir. Çok sık merak edilen...
Call Now Button