0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Haberler

Anasayfa » Haberler (3. Sayfa )
İcra Avukatı | İstanbul İcra Avukatı
Borçlunun borcunu ödememesi durumunda alacaklının talebiyle iflas müdürlükleri ve icra müdürlükleri vasıtasıyla borçlunun taşınmaz, taşınır varlıklarını tespit eden kişiye icra...
Ferdi Kaza Avukatı | İstanbul Ferdi Kaza Avukatı
Trafik kazası en az bir motorlu taşıtın katılmış olduğu kazaya denilir. Yaralanma, ölüm gibi bedensel zararların yaşandığı ya da ev,...
Nafaka Avukatı | İstanbul Nafaka Avukatı
Farklı türlere sahip olan nafaka en başta mali gücü sembolize etmektedir. Belirli bir ödeme talimatına göre, yoksulluğa düşen tarafın desteklenmesi...
Patent Avukatı | İstanbul Patent Avukatı
Patent ya da marka hukukuna yönelik çalışma gösteren avukatlar, patent avukatı olarak anılır. Uzmanlıklarını bu şekilde sunan avukatlar, özellikle de...
Kiracı Tahliye Dava Süresi Ne Kadardır?
Kiracı tahliye dava süresi kiracının haklarının oldukça sıkı bir biçimde korunması sebebi ile oldukça uzun sürmektedir. Kişilerin evlerinden suiistimal yolu...
Kira Tespit Davası Masraflarını Kim Öder ve Dava İşleyişi Nasıl Yürür?
Kira tespit davası masraflarını kim öder konu başlığı kapsamında davayı açan kişinin masrafları ödemeden sorumlu olduğu da belirtilmelidir. Bu dava...
Kiracı Yöneticiye Dava Açabilir Mi? Dava Süreci Nasıl İşler?
Kiracı yöneticiye dava açabilir mi sorusu özellikle son dönemlerde kiracı sayısının büyük şehirlerde arış göstermesi ile beraber daha sık yönetilmektedir....
Kira Tespit Davası Rayiç Bedel Nedir? Süreç Nasıl İşler?
Kira tespit davası rayiç bedel araştırmaları sonucunda her iki tarafı da memnun edecek bir değer belirleme aşamasının tamamlanması en temel...
Kiracı Ecrimisil Davası Açabilir Mi Dava Süresi Ne Kadardır?
Kiracı ecrimisil davası açabilir mi konu başlığı kapsamında kişilerin haklarının korunması ve herhangi bir mağduriyetin meydana gelmemesi için kapsamlı bir...
Kira Tespit Davası Vekalet Ücreti Nedir? Süreç Nasıl İşler?
Kira tespit davası vekalet ücreti belirlenme aşaması da sıklıkla tartışma yaratan detaylar arasında bulunuyor. Öncelikle son dönemlerde kira tespit davalarının...
Kira Tespit Davası Hakkaniyet İndirimi
Kiracı ile kirayı veren kişi arasında belli başlı sözleşmelere imza atılmaktadır. Öncelikle kira bedeline yönelik karara geçilir. Ve de kararın...
Trafik Kazası Avukatı | İstanbul Trafik Kazası Avukatı
Trafik kazalarında kusur oranının belirlenmesinden zararın giderilmesi için yapılan tespitlere kadar her aşlamada detaylı bir işlem gerçekleştirilmelidir. Yapılan son düzenlemeler...
Kira Tespit Davası Masrafları 2020
Kira bedelinin belirlenmesini isteyenler tespit davalarını göz önünde bulundurabilir. Üstelik hem kiracının hem de kiraya verenin bu yönde harekete geçmesi...
Kira Tespit Davası Kaç Yıl Sonra Açılabilir
Belli başlı şartlar üzerinden kira tespitine yönelik dava açılabilir. Örneğin en başta kira sözleşmeleri talep edilir. Geçerli olan yazılı ya...
Arabuluculuk Avukatı | İstanbul Arabulucu Avukat
Hukuki anlamda uyuşmazlık yaşayan kişilerin tarafsız olarak olayı aydınlatması için dava öncesinde ya da sonrasında başvurdukları kişiye arabulucu denilir. Herkes...
Uzlaşma Avukatı | İstanbul Uzlaşma Avukatı
Uzlaşma avukatı, uzlaşmaya tabi olan suçlarda suçtan zarar gören kişi ve sanık ya da şüpheli arasında uzlaştırma sürecini yürütür. Her...
Kira Sözleşmesinin Dava Yoluyla Sona Ermesi
Kira sözleşmeleri alacaklı ile verecekli arasında gerçekleşir. Temelde ödemeler, konutun son durumu ve de diğer hususlar ifade edilir. Sözleşmede yer...
Kira Tespit Davası İhtar Şartı
Kira tespit davaları belli başlı şartlar üzerinden yürütülmektedir. Bu şartlar arasında ihtar mevcut değil. Yani ihtar zorunlu hale gelmemiştir. Kira...
Call Now Button